Nieuwsbrief 07 november 2019

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Stand van zakengesprekken

Op dinsdag 19 (ook de avond) en donderdag 21 november zijn de stand van zakengesprekken.
Vanaf groep 5 zijn de kinderen deze ronde bij de gesprekken aanwezig.
De gesprekken worden alleen in deze week gehouden. Via Parro hebben de meeste ouders zich al ingetekend.
Een reminder voor de ouders die dat nog niet gedaan hebben.

De vreedzame school

In blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:
 • om te praten over de sfeer in de groep
 • om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet
 • om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
 • dat iedereen een eigen mening mag hebben
 • om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
 • dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
 • om samen te werken

Na de vakantie zijn we begonnen met blok 2
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langs-komen op school.

Schoolfoto's

De schoolfoto-code’s worden morgen (vrijdag 8 november) uitgedeeld aan de kinderen. Kijk dus goed in de tas van jullie kinderen. Bestellen is het handigst voor 17 november.


Foto's

Video's

Meer informatie