Nieuwsbrief 08 december 2015

 • Gemaakt op: 8-12-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​

Wist u al dat?

 • De kinderen op donderdagmiddag 17 dec om 12.00 uur vrij zijn?
 • De kinderen dan om 18.00 uur weer op school verwacht worden?
 • De kinderen op vrijdag 18 december vrij zijn?
 •  De kinderen 4januari om half 9 weer welkom zijn

In dit nummer:

 • Kerst Nieuws 
 • Bericht van de politie
 • Tentoonstelling IJburg
 • college
 • Sint nieuws
 • Belangrijke data​

Kerst 2015 

Donderdag 17 december : het kerstdiner.  
 
Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij. Het diner begint om 18.00 uur, de deuren gaan om 17.45 uur open.  Het kerstdiner duurt tot 19.00 uur, de kinderen worden in de groep opgehaald. 
Een (kerst)koor zal bij binnenkomst iedereen met gezang verwelkomen. Bij de groepen hangen de intekenlijsten voor het kerstdiner. Let erop om voor  ongeveer 10 kinderen iets te maken. Het is zonde om eten te moeten weggooien. 
 
Tijdens het Kerstdiner van de kinderen is er een : 
 
Kerstdrankje op school voor alle ouders 
Tussen 18.00 en 19.00 uur 
Alle ouders zijn dus van harte uitgenodigd om een drankje te drinken en gezellig eens bij te praten met andere ouders. De ouderraad verzorgt deze borrel! 
 
Woensdag 16 december nemen de kinderen een plastic tas mee, voorzien van naam, met bord, beker en bestek. Let erop om ook op het bord, beker en bestek de naam van jullie kind te noteren.  
 
Op het podium zal vanaf volgende week een levende kerststal te zien zijn en Lot komt in iedere groep een mooi verhaal vertellen.  
 
Alle ouders bedankt die de school zo mooi versierd hebben!! En met name Suus, de moeder van Dylan (groep 5A) en Justin (groep 1/2A)  Zij heeft hier het voortouw in genomen, enorm bedankt! 

 

Bericht van de politie

Op 29, 30 en 31 december 2015 mag er vuurwerk gekocht worden. Je mag geen vuurwerk op de
openbare weg bij je hebben vóór en na de verkoopdagen en op de verkoopdagen mag er dus
niet afgestoken worden!

Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag je vuurwerk afsteken. Voor het meeste
vuurwerk moet je 16 jaar oud zijn om het te mogen kopen EN afsteken! Als je nog geen 16 jaar
bent loop je het risico dat je een boete krijgt en deze is hoog! Je bent dan ook meteen al je
vuurwerk kwijt.

Onder de 16 jaar samen met volwassenen vuurwerk afsteken mag, mist je een veiligheidsbril
draagt!
Denk aan andermans spullen! Maak spullen niet stuk met vuurwerk!

Denk ook aan de dieren, veel dieren zijn heel erg bang voor vuurwerk!
Elk jaar raken er kinderen gewond door vuurwerk, weet dat vuurwerk erg gevaarlijk kan zijn.
illegaal vuurwerk, het woord zegt het al, IS VERBODEN! Als de politie dit bij je aantreft ben je
het kwijt en krijg je een boete!

Heb je overlast van vuurwerk? Je kan dit melden bij de gemeen- te,
stadsdeel-Oost, meldpunt zorg en overlast telefoonnummer 023-
2535033 of mailen naar meldpunt@oost.amsterdam.nl.
Politie kan gebeld worden op telefoonnummer 0900—8844.
Voor iedereen een fijne vakantie en een gezond 2016.
Groetjes van Nathalie Nagtegaal, wijkagent politie IJburg​


Informatieochtend Zorg 

Woensdagochtend 9 december is er een  informatieochtend over de zorgstructuur. 
Karin Scholten zal ingaan op de volgende onderwerpen:  
 • De cyclus van handelingsgericht werken. 
 • Hoe  ziet de zorgstructuur op De Willibrord eruit en wat betekent dit voor de begeleiding aan de kinderen? 
 • Hoe worden de niveaugroepen samengesteld?  
Nieuwsgierig?  
Je bent van harte welkom. De ochtend is van 08.30 tot 09.30 uur. Het is fijn als je je vooraf even aanmeldt bij de administratie.  De ochtend gaat altijd door! ​
 

Fototentoonstelling IJburgcollege 
IJburg College, Pampuslaan, 16 december 13.30 uur. 

My life 
Dit project geeft een inkijk in de leefwereld van enkele jonge meiden. Deze meiden zitten in een levensfase waarin de eigen identiteitsontwikkeling op de voorgrond staat. De jongeren hebben als taak om naast lichamelijke en psychologische veranderingen, ook de ontwikkeling op sociaal en cultureel niveau te integreren.  
Het is een levensfase waarin ze steeds meer bewust worden van hun positie in de wereld om zich heen. 
 
Samen met brugklasmeiden van de IJburgcollege Amsterdam en groep 8 meiden van Basisschool de Willibrord Amsterdam is er gewerkt aan dit project. De meiden hebben aan de hand van zelf gemaakte foto’s hun omgeving en henzelf leren verbeelden. Iedere boekje geeft een inkijk in de leefwereld van een van deze meiden. Daarnaast heeft Laila Mubarak deze meiden geportretteerd, deze heeft geresulteerd in de tentoonstelling My Life
 
Laila Mubarak is een documentaire fotograaf. Eerder studeerde ze af als Gestalttherapeute aan de Middelsex University. Ze heeft een grote interesse voor de psychologie en het menselijk gedrag, ze observeert graag. De life-events van jongeren zijn vaak haar onderwerp van onderzoek. Ze is geïnteresseerd in hoe jongeren zich manifesteren in hun leefwereld. Wat haar fascineert is de lichaamstaal en de kleine veranderingen die betekenis geven aan een moment. 
 
Mubaraklaila.tumblr.com
mubaraklaila@hotmail.com​ 
 

Sinterklaas 

 Afgelopen woensdag kwam de Sint met zijn Pieten langs op de Willibrord, het was een waar pepernotenfestijn. We willen Barbara Eugster, Mascha Loomans en Rascha Sobh, alle andere ouders en de leerkrachten die de Sint hebben geholpen om zijn feest op de Willibrordschool te kunnen vieren hartelijk bedanken voor hun enorme inzet! 
 
De Ouderraad 
 
Kim, Michiel, Desiree, Mirjam en Gemma ​Kerst Nieuws, bericht van de politie en ​Tentoonstelling IJburg.

Foto's

Video's

Meer informatie