Nieuwsbrief 10 september 2019

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Het thema op reis naar jezelf en de ander 

Wat leuk om te zien hoe iedereen op een creatieve manier bezig is met het thema. We zien iedere dag kinderen binnen komen met een koffer in de hand. Goed om te weten dat bijvoorbeeld een schoenendoos ook prima is. Er zijn zelfs kinderen die hier een mooie koffer van hebben gemaakt. Op school zullen de koffers persoonlijk worden gemaakt en versierd. 

Algemene ouderavond van 19.00 tot 20.00 

Maandag 30 september is deze voor de groepen 1 t/m 4.
Dinsdag 1 oktober is deze voor de groepen 5 t/m 8. 

Het doel van deze avond is jullie te laten weten waar we in de groepen mee bezig zijn. Wat worden de doelen voor het komende schooljaar? Denk hierbij aan o.a. de Vreedzame school, rekenen, taal en OGO. Voor de groepen 8 zal daarnaast ook de kernprocedure uitgelegd worden. 

Te laat komen 

Voor de zomervakantie hebben wij aangegeven dat veel te veel kinderen te laat komen in de ochtend. Dit lijkt een Willibrord cultuur die wij niet positief vinden en willen doorbreken. Te laat komen is lastig voor de kinderen zelf, maar ook voor de kinderen in de groep en de leerkracht. 

Vanaf deze week gaan we de regels handhaven en kinderen noteren die na half negen in de groep komen. Voordeel van strenger hierop naleven, houdt in dat ouders om half negen lekker naar huis of naar hun werk mogen en de klassen kunnen gaan starten met hun les (ook in de onderbouw!). Hierbij nog even kort de regels op een rij. Voor meer info: zie de nieuwsbrief van 5 juni (op onze site na te lezen). De school start om 8:30 uur. 

Starten om 8:30 uur betekent dat je als kind in de klas bent en de dingen die je bij binnenkomst doet (je jas ophangen, eten en drinken uit de tas) al gedaan moet hebben.
Te laat komen wordt dagelijks genoteerd door de leerkracht.
Aan het eind van elke maand wordt het te komen bekeken door de leerkracht en zullen acties volgen als blijkt dat leerlingen te vaak worden later op school komt.

 • 3x te laat? Leerkracht neemt contact op met ouders
 • 6x te laat? Brief mee vanuit het MT, met een uitnodiging voor gesprek
 • 9x te laat? Leerplichtambtenaar wordt gevraagd de ouders op te roepen

Daarbij willen wij, in de overgang naar het voortgezet onderwijs, de kinderen van groep 6, 7 en 8 een grote mate van eigen verantwoordelijkheid meegeven. Wanneer kinderen uit de groepen 6 t/m 8 binnen 10 weken 3 keer te laat zijn geweest, zullen zij zich de volgende ochtend om 8 uur moeten melden bij de leerkracht. 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober zal de schoolfotograaf weer bij ons langskomen. Meer informatie over welke dag welke groepen aan de beurt zijn volgt nog. En natuurlijk wanneer de broers en zussen op de foto gaan. 

Bibliotheek 

Kom jij helpen bij de Willibrord bieb? Het afgelopen jaar is er veel tijd besteed aan het gezellig maken van de bibliotheek en de leerkrachten doen er veel aan om lezen leuk te maken. De bibliotheek staat nu als een huis(kamer). We zijn dringend op zoek naar een paar enthousiaste (groot)ouders.
Als je toch je kind naar school brengt en je zou eenmaal in de week van 8.30 tot 9.00 à 9.15 uur in de bibliotheek willen helpen, is dat niet alleen leuk voor je eigen kind, maar ook voor alle klasgenootjes.
Het gaat vooral om het helpen en enthousiasmeren van kinderen uit de bovenbouw bij het vinden van een nieuw leesboek. Wil je nog meer doen? Dan is hulp bij de boekeninvoer, het kaften en meedenken over plezier in lezen van harte welkom.
Elke dag komen er ook wat kinderen helpen. Met wat supervisie van de ouders werkt dat heel goed. Wie o wie helpt mee met de bieb?
Geef je op via de klassenapp, of bij de bieb-ouder in de bibliotheek, of bij Jolanda Deriga. We heten jullie van harte welkom!

Opvang voor schooltijd bij Partou 

Ook in het kersverse schooljaar 2019-2020 verzorgt Partou in haar eigen groepsruimte binnen de school weer opvang voor schooltijd (VSO; voorschoolse opvang).
Tijdens schoolweken wordt er vier dagen per week van 7.30 tot 8.30 uur VSO aangeboden. Let op: op woensdagen is er géén VSO.
De kinderen worden ontvangen met een lekker ontbijtje en ze worden door de pedagogisch medewerker op tijd naar hun klas gebracht.
U kunt zich hiervoor inschrijven via de website van Partou, www.partou.nl; ga vervolgens naar de knop “inschrijven”. Maak daar de keuze voor BSO Zwanebloemlaan, postcode 1087LP.
U schrijft zich hier in voor buitenschoolse opvang, geef vervolgens bij het veld “opmerking” aan dat het om VSO gaat.
U kunt ook telefonisch contact leggen met de afdeling klantenservice van Partou, op 088 - 235 75 00. Zij kunnen uw inschrijving ook verzorgen, en daarbij u gelijk van advies en informatie voorzien.

Heeft u vragen en wilt u eerst meer informatie: neem dan contact op met Aida Siegelschmidt, vestigingsmanager BSO. aida.siegelschmidt@partou.nl, 06-51887279. 

Studenten 

Vanaf dinsdag 17 september starten de studenten op de Willibrord. We wensen ze een fijne stage toe. 

Binnenklimaat 

Tijdens onze eerste schoolweek liepen de temperaturen hoog op in de klaslokalen. Jullie zullen dit vast óf zelf gemerkt hebben óf van jullie kind vernomen hebben.
De hoge temperatuur buiten zorgde voor extreme warmte binnen. Bij het bestuur is langer bekend dat we op onze school moeite hebben om het binnenklimaat goed te beheersen. De afgelopen jaren zijn er al tal van maatregelen getroffen om dit te verhelpen, maar geen met grote positieve resultaten.
Deze situatie geldt voor veel (ASKO) scholen, zeker ook door de toename van het aantal tropische- en warme dagen per jaar. De ASKO ziet het als haar plicht om voor haar personeel en kinderen voor een goede werken leeromgeving te zorgen, ondanks het nadelige gegeven dat het geen onderdeel is van de bekostiging die bestuur voor investeringen en beheer/onderhoud van de overheid ontvangt.
Dit onderwerp is eind vorig schooljaar onder andere besproken met de raad van toezicht van de ASKO. Afgesproken is dat de afdeling huisvesting plannen gaat ontwikkelen en daarin meeneemt wat financieel haalbaar is.
Wij zullen dit jaar geïnformeerd worden over de voortgang van dit project, zodat we waar mogelijk al proactief kunnen acteren op de te verwachten warme dagen van 2020. 

Vanuit de ziekenboeg 

Gelukkig zijn onze collega's Tamara en Jolanda Deriga weer aan het werk na best lang uit de roulatie te zijn geweest. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Al zijn we nog een beetje voorzichtig met ze en ontlasten we ze nog een beetje, jullie zullen Tamara op dinsdag, donderdag en vrijdag in de groepen 5 en 6 zien en Jolanda op maandag t/m donderdag.
Heel ongelukkig heeft Helene (intern begeleider van de groepen 1-2) een hersenschudding opgelopen in het laatste weekend van onze vakantie. Deze hersenschudding is een fikse hersenschuddig gebleken, met aardig wat ongemakken. Helene is nu haar werk weer aan het opbouwen, maar is nog minimaal belastbaar. Wij vragen jullie dan ook iets meer geduld te hebben bij het beantwoorden van mail en het maken van afspraken. 

Engelse les 

De grote belangstelling voor de Engelse lessen betekent dat de donderdag (groep 1 t/m 4) inmiddels vol zit.
Op dit moment zijn er nog 2 plaatsen beschikbaar op woensdag (groep 5 t/m 8).

Stepjes/fietsjes 

Graag geen fietsjes en stepjes mee naar school. Als het toch noodzakelijk is, laat ze dan buiten voor de school en niet meer in de hal. Nu kunnen de ouders soms niet makkelijk naar binnen/buiten lopen.
En dan natuurlijk niet vergeten de stepjes weer mee naar huis te nemen in de ochtend als jullie kind in de klas zit. 

Vacature MR 

Bij de MR zoeken we nog een ouder voor de oudergeleding. Je kan je opgeven voor 23 september door een mail te sturen naar willibrord.mr@askoscholen.nl 

Vermeld in de mail je naam, van wie je de ouder bent en geef een korte motivatie waarom je het leuk lijkt MR-lid te worden. Meer informatie kan je vinden op onze website: www.willibrordijburg.nl
Alvast dank namens:
Markus Beunk (vader van Rufus in groep 6) en
Judith Schoenmaker (moerder van Milot in groep 8 en Thomas in groep 6)

Foto's

Video's

Meer informatie