Nieuwsbrief 11 december 2019

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frank Seljee
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Betaling Grote Pauze 

Vorige week hebben jullie het betaalverzoek voor de Grote Pauze via Parro ontvangen. Via de Parro loopt het heel goed en we zijn tevreden over de betalingen. We hebben van ouders begrepen dat het lijkt alsof je in termijnen kunt betalen, dit lijkt een foutje in de software te zijn. We hebben namelijk niet voor deze mogelijkheid gekozen om de kosten voor een ieder zo laag mogelijk te houden. Voor de school is het het prettigst wanneer er in een keer betaald wordt, maar mocht dit niet lukken dan kunnen we een handmatige aanpassing voor je doen en drie termijnen voor je klaarzetten. Wanneer je meerdere kinderen op school hebt, zou het ook een oplossing kunnen zijn om niet alle kinderen tegelijk te betalen. 
Mocht het niet lukken om het bedrag in een keer te betalen, stuur dan een mail naar j.t.hart@askoscholen.nl 

Niet NL sprekende ouders 

Omdat we steeds meer ouders mogen verwelkomen op onze school die onze taal niet spreken, merken we dat we veel inhoudelijke onderwijsgesprekken over kinderen in het Engels moeten voeren. Dit zorgt soms voor onduidelijkheden. Immers voor ons is Engels niet de voertaal, maar voor de ouders met wie wij willen praten soms ook niet.
Vanaf het nieuwe kalenderjaar hebben wij ons voorgenomen geen gesprekken meer te voeren in een andere taal. We willen onze gesprekken nl goed voeren en voelen ons het sterkst als we ons uitdrukken in het Nederlands.
We willen natuurlijk wel altijd de mogelijkheid geven aan ouders een tolk mee te nemen (kan een bekende of familielid zijn). In uiterste nood kunnen wij zelf een tolk regelen. Hier zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.
Natuurlijk is dit voornemen en het beschreven beleid gelezen en goedgekeurd door onze MR. We zullen hier in mei intern op terugkomen, om te kijken of dit haalbaar is gebleken en hoe dit voor ons en de betreffende ouders werkt. Voor iedereen die geïnteresseerd is in ons beleidsstuk hierover, voegen we dit hierbij toe aan de nieuwsbrief. 

Beleid niet NL sprekende ouders 2019.pdf

Vuurwerk 

We zien (en horen) nu al veel vuurwerk in en om de school. We willen ouders wijzen op het feit dit nu niet mag, maar dat kinderen van de basisschool leeftijd überhaupt geen vuurwerk af mogen steken. We weten dat jaarlijks veel vuurwerk op ons schoolplein afgestoken wordt in de kerstvakantie, hopelijk willen jullie ons en de politie helpen dit te verminderen. Wij (en jullie kinderen) hebben namelijk altijd veel last van de vernielingen en schade die dit oplevert. De politie bellen en de overlast melden is altijd goed. Schroom niet, hoe meer bellers hoe eerder de politie actie onderneemt. Maar, praten met jullie kinderen, weten waar ze zijn en uithangen en wat ze aan het doen zijn helpt nog meer. Dank jullie wel vast! 

Kerst 

Misschien ten overvloede, binnenkort is het Kerstdiner, de kinderen zijn donderdag 19 december om 12.00 uur vrij. De kerstborrel voor ouders is tijdens het diner van de kinderen, dus van 18.00-19.00 uur. De kinderen worden om 19.00 uur weer in de groep opgehaald.
De leerkrachten zullen volgende week bij binnenkomst weer kerstliederen zingen.
Verder is er volgende week ook een kerstatelier. Alle groepen worden gekoppeld, bovenbouw aan onderbouw, en samen gaan we allerlei mooie kerstknutsels maken. Dit in het kader van gezellig samen een activiteit doen, zorgzaam zijn en elkaar helpen. 

Bezoek OC&W 

In het kader van het lerarentekort mocht ik (Ellen) vorige week meepraten bij het ministerie van OC&W. Met een delegatie van bestuurders en raadsleden van de 4 grote steden hebben we een middag lang gesproken over mogelijke oplossingen voor het huidige lerarentekort, die het ergst voelbaar is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En dan ook nog wetende dat het hier de komende 5 jaar nog 4 keer zo groot wordt......
Voor mijzelf leek het een herhaling van zetten. Immers in verschillende settings hebben we hier natuurlijk al vaker over nagedacht. Het grote verschil was dat we nu rond de tafel zaten met de mensen die de beslissingen nemen over ons onderwijs.
Er is veel gesproken, gesuggereerd en het was goed om te merken dat iedereen de problemen heel serieus neemt en ook verder wil om zaken in te voeren en verder uit te zoeken.
Komende maandag is er een vervolg met de Amsterdamse delegatie. We kijken naar de haalbaarheid van de ideeën die geopperd zijn. We proberen alles zo concreet mogelijk te maken.
Woensdag heb ik voor de tweede keer een werklunch met een gedeelte van ons team, zodat de ideeën van hen door mij meegenomen kunnen worden.
Als er vanuit de ouders suggesties zijn, laat ze mij horen! 

Auto’s 

De laatste tijd zien we weer verkeerd geparkeerde auto’s staan in de straat. Dit is gevaarlijk en ook hinderlijk. Zeker als auto’s een uitrit blokkeren, en mensen in de buurt niet naar hun werk kunnen. We moeten met zijn allen proberen om de schoolgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Binnenkort komt de politie ook weer controleren bij de school. Dus graag alleen in de vakken parkeren, dank voor jullie begrip.

Foto's

Video's

Meer informatie