Nieuwsbrief 12 oktober 2016

  • Gemaakt op: 12-10-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Vrijwilligers gezocht

Bij de bibliotheek van de Willibrord zoeken we een aantal vrijwilligers die willen helpen met het invoeren en of het kaften van de nieuw ingevoerde boeken. We zullen binnenkort in de hal een paar stapels boeken klaarzetten, dan kunnen ouders dit ook gewoon lekker thuis voor de buis doen. Voor meer informatie, vraag naar Jolanda Deriga of Jolanda Witlox, ‘s ochtends bij de deur.

 
Gym 
Donderdag 6 oktober zijn de leerlingen van de groepen 8 wezen kanoën tijdens de gym. Leerlingen die dit leuk vonden kunnen in de herfstvakantie deel nemen aan enkele watersportavtiviteiten. Deze week ontvangen zij brieven met de informatie hierover. 

 
Ook dit jaar zijn er bij de gym weer stagiaires van de ALO. Elke maandag komen Puck en Barbara. Ze stellen zich even voor:
Ik ben Puck, tweede jaars Alo-studente. Ik speel zelf voetbal en vind het erg leuk om met kinderen te werken en kijk daarom erg uit naar dit schooljaar op de Willibrordschool. 
Ik ben Barbara, tweede jaars Alo-studente. Zolang ik leef zeil ik al, dit is mijn grootste hobby. Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam gymjaar.  

De Vreedzame School
Onze school is net als jullie voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dit vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School.  De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal.  Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer het de kinderen niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van derde, neutrale partij.

 
De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school een aantal bovenbouwleerlingen gaan opleiden tot leerling mediator , die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat meditaties veilig  en succesvol verlopen.

 
De training vindt plaats  3 dinsdagochtenden in november. Voorafgaand aan de training zullen wij toestemming vragen aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die gevraagd worden om leerling mediator te worden. Leerlingen (groepen 6, 7 en 8) solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid gaan worden. Na de training kunnen jullie in school zien welke leerling mediatoren dienst hebben op een bepaalde dag.

 
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien,  hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol  en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

 
Vergroenen van het schoolplein
Maandag 17 oktober start van der Tol hoveniers met de werkzaamheden aan het plein
In de bijlage een brief die aan alle buurtbewoners gestuurd is i.v.m. de werkzaamheden van het schoolplein.

Maandag 17 oktober start van der Tol hoveniers met de werkzaamheden aan het plein
In de bijlage een brief die aan alle buurtbewoners gestuurd is i.v.m. de werkzaamheden van het schoolplein.

  

​Vrijwilligers gezocht, gym en de vreedzame school.​

Foto's

Video's

Meer informatie