Nieuwsbrief 16 februari

  • Gemaakt op: 16-2-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​

Nieuws vanuit de SE-DAG—Opvang tijdens de studieweek

De week na de krokusvakantie, 27 februari t/m 3 maart, zijn de leerlingen vrij in verband met een studieweek, uiteraard biedt S.E. Dag opvang tijdens deze dagen en organiseren wij een ‘S.E. WEEK’!

Voor de ouders die nog niet met ons bekend zijn: S.E. Dag (Studie Evenementen Dag) biedt tijdens studiedagen opvang voor de leerlingen van de Willibrord met een alternatief dagprogramma: een 'S.E. Dag'.
Kinderen hebben een ontzettend leuke dag, en tegelijk is de opvang tijdens studiedagen geregeld!
  

Meer informatie over de ‘S.E. Dagen’, thema’s en activiteiten vindt u op de website www.sedag.nl of in de flyer.
Wij hanteren de reguliere schooltijden en de kosten van deelname aan één 'S.E. Dag' zijn €26,50 per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%. 
1e kind €26,50 ; 2e kind €22,50 3e kind €19,-

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: ‘S.E. WEEK’

Voor deze ‘S.E. Week’ kunnen zowel de leerlingen van de Willibrord als de Poseidon worden ingeschreven.
De week vindt plaats in het schoolgebouw van de Poseidon (Franz Zieglerstraat 7). 
De Poseidon heeft een continurooster en de schooltijden zijn van 8:30-14:00 uur. Tijdens de ‘S.E. Week’ hanteren wij deze schooltijden en kunt u uw kind(eren) vanaf 8:15 uur naar het schoolgebouw van de Poseidon brengen. Om 14:00 uur sluiten wij de ‘S.E. Dagen’ af. Vervolgens lopen wij met de leerlingen van de Willibrord terug naar het schoolplein van de Willibrord en kunnen de kinderen daar om 14:30 uur worden opgehaald.
Op woensdag 1 maart kunt u ervoor kiezen om uw kind om 12:15 uur op te halen bij de Poseidon en met de kinderen die het leuk vinden om ook woensdag de hele dag te blijven lopen wij aan het eind van de ‘S.E. Dag’ om 14:00 uur terug naar de Willibrord.
Op deze manier geldt voor iedereen: reguliere schooltijden, schoolgebouw van de Poseidon, een fantastisch leuke week!

Een ‘S.E. Week’ heeft altijd een overkoepelend thema. Tijdens de week in februari is het thema ‘film’. De kinderen gaan in een week tijd een eigen film maken.

Scenario schrijven, acteren, filmen, props/decor maken, voor elk wat wils!
Daarnaast staan er verschillende kook-, knutsel-, en spelactiviteiten op het programma,  uiteraard passend in het thema.  Op vrijdagmiddag wordt de week gezellig afgesloten en zal de film in première gaan. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om de première bij te wonen!
Tijdens een ‘S.E. Week’ is er sprake van een weekprogramma maar er is ook de mogelijkheid om kinderen in te schrijven voor losse dagen. U kunt hierover contact opnemen met Doetie Verheul | doetie@sedag.nl
*Minimaal aantal deelnemers voor een ‘S.E. Week’ is 10 kinderen per leeftijdsgroep.

U kunt zich nu al inschrijven! www.sedag.nl. In de bijlage meer informatie.


Nieuws vanuit het Ouder Kind Centrum

Donderdagavond 2 maart start op IJburg de gratis cursus Positief Opvoeden voor ouders met tieners van 10 tot 15 jaar. 
En er zijn nog enkele plekken vrij!

Keer op keer blijkt: Positief opvoeden werkt. Want alles wat je aandacht geeft groeit! Ook als je tienerzoon of -dochter transformeert in een baldadige of brutale puber.
Er bestaat geen standaard kind en dus ook geen standaard benadering. In deze opvoedcursus bepaal jij waar en hoe je een verandering thuis wil stimuleren. Iedereen met kinderen tussen de 10 en 15 jaar is welkom! Waarbij vooral geldt: hoe eerder je investeert in het contact hoe meer je bent voorbereid op lastige momenten.
Wil jij ook het contact met je tiener verbeteren? een praktische stimulans krijgen door handige strategieën, ervaringen van andere ouders en de gelegenheid om te bespreken waar jij tegen aanloopt met je kind? Meld je aan.
Checken of de cursus bij jou past? Neem contact op!
 
Goed om te weten:
-          De cursus start op donderdagavond 2 maart om 18.30 – 21.00 uur
-          Bijeenkomsten op 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart en een afsluitende sessie op 20 april.
-          De cursus is voor ouders met tieners van 10-15 jaar
-          Locatie cursus: OKC IJburg & Zeeburgereiland, Pampuslaan 26
 Aanmelden kan door te bellen of een email te sturen naar:
Dionne Nelson: d.nelson@oktamsterdam.nl 0613343705 óf  Erna Poolman: e.poolman@oktams​terdam.nl 0630735140
Renee Spekken, ouder- en kindadviseur, Ouder- en Kindteam IJburg/Zeeburgereiland
  
r.spekken@oktamsterdam.nl  06 2387 5045 www.oktamsterdam.nl  Werkdagen: ma, di, do en vr 


Beste ouders
We hebben gemerkt dat veel ouders na het brengen van hun kind(eren), nog terug komen naar school om een tas, gymtas, eten oid te brengen. Het geeft onrust in de school en tevens moeten de deur steeds worden open doen. 

We zouden dus jullie willen vragen in de ochtend aan alle benodigdheden te denken.

Dan wensen wij alle kinderen en ouders vanaf morgen een fijne vakantie. Tot 6 maart!


Engels op de Willibrord

Regelmatig krijgen wij of de bovenbouwleerkrachten vragen waarom we niet meer doen aan Engels op school. Reden om dit is via de nieuwsbrief nader uit te leggen.

In het onderwijs komt er veel op je af. Om ervoor te zorgen dat alle scholen dezelfde onderwerpen in 8 jaar tijd behandelen, heeft de overheid door de onderwijsinspectie kerndoelen gesteld. Hier moet je je als school aanhouden, dit geeft je richting. 

Los van die kerndoelen, kun je als school je profileren op bepaalde zaken of bepaalde onderwerpen (tijdelijk) meer aandacht geven. Meestal profileer je je op de dingen die nodig zijn voor de school of de populatie kinderen en ouders of waar behoefte aan is. 
Een aantal jaren geleden hebben wij ons intensief bezig gehouden met ons spellingsonderwijs en onze zorgstructuur. Dit betekent dat je extra tijd maakt voor de kinderen, maar ook investeert in de scholing en tijd van de leerkrachten. Op dit moment zijn onze speerpunten het pedagogisch klimaat en ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. We besteden met name aan het eerste meer tijd dan een gemiddelde school. Los van het feit dat we denken dat dit nodig is op een school waar de populatie zeer divers is en waar we dus bewust moeten werken aan de verbinding, vinden we ook dat een sterk pedagogisch klimaat zorgt voor een goed leerklimaat. 

De komende jaren zullen we ons vizier verder richten op de autonomie en verantwoordelijkheid van de kinderen. Een mooie vervolgstap. Ook ons theaterprofiel proberen we nieuw leven in te blazen, door samen met de MR en geïnteresseerde ouders te kijken wat we binnen de gestelde kaders en mogelijkheden nog meer kunnen doen. 
Belangrijk bij het stellen van speerpunten is om vooral niet te veel andere dingen erbij te halen. Dat is in het onderwijs een gevaar dat snel op de loer ligt. Er komt namelijk veel, heel veel, tussendoor op het bordje van het onderwijs te liggen.

Vanuit de media is er de laatste jaren veel aandacht voor Engels op de basisschool. Er zijn specialisten die vinden dat je al zou moeten starten met Engels in de groepen 1-2, immers dan zijn kinderen rijp om een taal te leren. Er zijn ook specialisten die vinden dat je je moet houden aan goed onderwijs geven in de Nederlandse taal en de Engelse taal laten doceren door vakdocenten op het VO. 

Wij hebben 2 jaar geleden besloten om met Engels niet meer te doen dan dat we moeten doen. We leren dus de beginselen van de Engelse taal middels een methode in de groepen 7 en 8. Hier en daar wordt wel eens iets meer aan Engels gedaan, maar dat is incidenteel. Wij willen ons graag met andere zaken intensiever bezighouden. 
Wel weten we dat er een enorme kloof is tussen het Engels op de basisschool en het engels op het VO. Wij proberen daarmee om te gaan door wekelijk Engels te geven, maar ook door de VO scholen te wijzen op het feit dat heel veel kinderen moeite hebben met het instapniveau Engels. De VO scholen zouden misschien een stap terug kunnen doen aan het begin van het eerste jaar. 

Afgelopen jaar hebben we op onze ASKO workshops (een studiemiddag voor alle ASKO leerkrachten gehouden op de Willibrord) zelfs een leerkracht van het VO (IJburgcollege) uitgenodigd om dit probleem te bespreken en onder de aandacht te brengen. Het is namelijk iets wat door veel scholen en kinderen gedeeld wordt.
Om toch onze Engelstalige ouders (en kinderen), maar ook kinderen die het leuk vinden om meer Engels te leren, tegemoet te komen, zijn we aan het kijken of we in ons naschoolse aanbod een training Engels aan kunnen bieden. Er is vanaf dit jaar al een cursus Engelse dans voor onze allerkleinste.


​S.E. WEEK, mededelingen en Engelse lessen.

Foto's

Video's

Meer informatie