Nieuwsbrief 15 september

  • Gemaakt op: 28-9-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Rebecca Steeman
  • |
  • Auteur: Rebecca
  • |
  • Fotograaf:  

Mededelingen

Staking 5 oktober

Op 5 oktober is de landelijke staking primair onderwijs. De stakingsbereidheid op de Willibrord is groot. Nadere informatie over de staking volgt volgende week.

Nieuws van de naschoolse opvang Partou naar aanleiding van de staking:

Als de leerkrachten gaan staken, kunnen wij ons voorstellen dat ouders voor deze dag op zoek zijn naar extra opvang. Om ouders hierbij te helpen is onze bso op 5 oktober de gehele dag geopend, in de locatie aan de overkant van de Franz Zieglerstraat (op nummer 76)

Bieb Oproep

Welke ouders heeft zin en tijd om te helpen bij de werkzaamheden van de schoolbieb. Het gaat om kaften, het invoeren van boeken, netjes houden van de bieb, kinderen helpen met uitzoeken van boeken. Graag opgeven bij de administratie of mailen naar: willibrord.info@askoscholen.nl

Schoolfotograaf

Op 28 en 29 september zal de fotograaf aanwezig zijn. Jullie ontvangen binnenkort een rooster zodat jullie weten wanneer jullie kind aan de beurt is en ook de broertjes en zusjes die hier op school zitten gaan weer op de foto.

Algemene ouderavond

Op 2 en 3 zal er een algemene ouderavond zijn. Deze vinden plaats in de klas.

2 oktober: groep 4, groep 5 en groep 6

3 oktober: groepen 1/2, groep 3 en de groepen 7 en 8

De ouderavond is van 19.00—20.00 uur.

Startgesprekken

Volgende week beginnen de startgesprekken zijn. Reminder: graag het startgespreksformulier mailen naar de leerkracht.

NaZomerinloop

Aanstaande woensdag is de jaarlijkse nazomerinloop. Bij binnenkomst van de school zal de OR een kopje koffie aanbieden met wat lekkers.

Renee Spekken

de Ouder en Kind Adviseur in het nieuwe schooljaar

Ook het nieuwe schooljaar staat de Ouder en Kind Adviseur weer voor u klaar. U kunt bij de Ouder en Kind Adviseur terecht voor vragen over opvoeden, gedrag en fondsen. Thema’s waar ouders vaak mee komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, ruzie tussen broers en zussen, slapen, media gebruik, gezonde voe-ding, scheiding, zelfbeeld, faalangst en sociale vaardigheden. Bent u opzoek naar intensieve zorg of bege-leiding door een andere partij? Ook hiervoor kunt u bij de ouder en kind adviseur terecht. Afspreken kan bij u thuis, op school of bij het ouder en kind centrum. Contact: Renee Spekken, r.spekken@oktamsterdam.nl, 0623875045

Aanwezig op school: vrijdagochtend

Bel of chat met een Ouder en Kind Adviseur

Zit u ergens mee en zou u willen dat u de vraag vertrouwelijk en anoniem kunt stellen? Van maandag t/m donderdag is de chat geopend tussen 9.30 uur en 11.30 uur en ’s avonds tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Kijk op: www.oktamsterdam.nl

Voor telefonisch contact belt u met: 020 555 5961

Cursus Positief Opvoeden 2 - 10 jaar

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook lastig en ingewikkeld. Herken je dit? Kom dan naar de cursus Positief Opvoeden . Kijk voor meer informatie op www.oktamsterdam.nl

Doel

• je krijgt inzicht in het gedrag van je kind

• je krijgt inzicht in jouw manier van opvoeden

• je leert hoe je gewenst gedrag bij je kind kunt stimuleren

• je leert hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag van je kind

Kind trainingen

Diverse trainingen worden aangeboden binnen het Ouder en Kind Team. Denk bijvoorbeeld aan faalangst training, sociale vaardigheden, trainingen voor kinderen van gescheiden ouders, etc. Vraag uw adviseur om meer informatie.

www.oktamsterdam.nl

Kinderen op de website

Beste ouders, verzorgers, Regelmatig worden op school voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt. Deze foto’s en eventueel video’s kunnen ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, Vandaar dat wij u omwille van privacy redenen en het portretrecht de volgende vraag stellen: Heeft u er bezwaar tegen dat uw zoon of dochter herkenbaar op beeldmateriaal van onze school te zien is? Mocht u wel bezwaar hebben, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 1 oktober 2017 schriftelijk kenbaar te ma-ken aan Rebecca Steeman: r.steeman@askoscholen.nl

Het beeldmateriaal dat wij maken, is alleen voor eigen gebruik en zal niet aan derden beschikbaar worden gesteld of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Bij samenwerking met een externe partij wordt aan u expliciet om toestemming gevraagd.

Naschoolse Activiteiten— Verlengde schooldag.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er naschoolse activiteiten waar je jullie kinder(eren) voor kunt opgeven. Het zijn lessen die aansluitend aan school plaatsvinden. Je haalt je kind dus later op. Ze eten iets kleins met de desbetreffende juf en gaan dan de les in.

De lessen zullen elke week plaatsvinden, uitgezonderd de vakanties en of studiedagen.

Voor beide lessen is plek voor maximaal 10 kinderen

Op dinsdag en donderdag is er spelenderwijs Engels van Yolanda Potman. Zij geeft hier al een aantal jaar les na school.

Spelenderwijs Engels

In deze lessen maakt je kind spelenderwijs kennis met de Engelse taal.

Door middel van creatieve activiteiten op verschillende niveaus zoals liedjes, spelletjes, yoga, dansjes, fun fitnessen en knutselactiviteiten leren de kinderen spelenderwijs Engels.

Bij deze lessen staat plezier voorop, want als je plezier hebt dan leer je makkelijker.

De lessen

Tijd: 14.30 tot 15.45 uur.

Start: dinsdag 26 sept, of donderdag 28 september

Voor kinderen van groep 1 en 2 op dinsdag

Voor kinderen van groep 3 en 4 op donderdag

Prijs 112 tot aan de Kerstvakantie.

Inschrijven: stuur een mail naar: yolanda.potman@gmail.com

Op maandag zijn de Theater lessen in het Engels van Raquel Feliu Torres. Zij heeft een zoon in groep 3.

Theater lessen in het Engels

Using a completely practical and physical approach to language learning the theatrical method aims to teach children English in a fun and intuitive way. Learning new vocabulary every week through games, flash cards, songs and of course theatre! Let the action begin! Please take a look at the website for mo-re details: www.theatrical.es

Met het geld zullen de kinderen twee keer in het schooljaar naar een theatervoorstelling gaan. Deze kiezen we met z’n allen. Het overige geld zal gegeven worden aan een goed doel.

De eerste les is een proefles (wel opgeven). Daarna kan je beslissen of je je definitief wil opgeven.

De lessen

Tijd: van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Start: maandag 2 oktober, gaat het hele schooljaar door.

Voor kinderen van groep 3, 4 en 5

Prijs 40 euro per maand ( met een stadspas 20 euro pm)

Inschrijven: stuur een mail naar: amsterdam@theatrical.es

 

​Staking, Bieb, Foto, Gesprekken en meer...

Foto's

Video's

Meer informatie