Nieuwsbrief 16 maart 2016

  • Gemaakt op: 16-3-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​Schaken

Inmiddels hebben de twee Willibrord teams de voorronde Amsterdam Oost gespeeld. Team 1 is derde geworden en team 2 tiende, van de 24 deelnemende teams! De derde plaats van team 1 betekent dat zij doorgaan naar het Groot Amsterdams basisschool schaaktoernooi (de halve finale). Deze zal plaatsvinden op 20 maart in het Ignatiuslyceum. Als ze hierin ver komen gaan ze naar de finale in Nijmegen. 
 
De zwaarste partij was tegen de Pinksterbloem 1, de latere toernooiwinnaars. Op de foto aan de rechterkant van de tafel Eline, Ryan, Seegert en Luuk van het  W​illibrordteam. 
 

SE DAG   
Aankomende ‘S.E. Dagen’ op de Willibrord 

Dinsdag 29 maart is de volgende dag dat de leerlingen van de Willibrord vrij zin in verband met een studiedag. Uiteraard is er ook dan een ‘S.E. Dag’. Het thema is ‘atleten’ en er staat onder andere een zeskamp op het programma. 
Meer informatie over de ‘S.E. Dagen’, thema’s en activiteiten vindt u op de website of in de flyer. 
 
Wij hanteren de reguliere schooltijden en de kosten van deelname aan één 'S.E. Dag' zijn €26,50 euro per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%. 1e kind €26,50 euro, 2e kind €22,50 euro en 3e kind €19,- euro. 
 
Aankomende ‘S.E. Dagen’ op de Willibrord: 
Dinsdag 29 maart 
‘S.E. WEEK’ maandag 13-vrijdag 17 juni 
 
Meer informatie en inschrijven? www.sedag.nl ​
 

Partou Kinderopvang 

Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar bieden we opvang op onze bso locatie aan het Ed Pelster-
park. Op deze manier kunnen we goed inspelen op de behoefte van kinderen en zo leeftijdsgerichte activiteiten aanbieden.Plezier en ontspanning na een drukke schooldag zijn bij Partou belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen maar hebben ook de keuze uit een breed, gevarieerd activiteitenaanbod. Buiten, bewegen en muziek staan hierbij centraal. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan maken van kunstobjecten, schilder- en henna workshops en koken.In de vakanties hebben we een afwisselend vakantieprogramma en trekken we er lekker op uit: zo gaan we naar het tropenmuseum, schaatsen of het poppentheater.  Of we gaan naar het bos met onze eigen Natuurbus. Onze ouders kunnen via het digitale platform en app ‘Mijn Kind’ met foto’s en korte verslagen de dag van hun kind op afstand meebeleven. Hierdoor krijgen ze een nog beter beeld van wat er zich afspeelt op de bso tussen het brengen en het ophalen van hun kind. 

 
Meer informatie over de bso vestigingen, openingstijden, onze flexibele contractvormen en tarieven vindt u opwww.partou.nl/ bso Zwanebloemlaan en bso Ed Pelsterpark.  
Wilt u een keer komen kijken. neem dan vooral contact met ons op. We laten u graag de locatie zien. Maaike van der Marel ( bso Zwanebloemlaan) en Maaike Schoone ( bso Ed Pelsterpark) 

 

 

Verkeer 

Op woensdag 9 maart vond een themabijeenkomst over het verkeer rondom onze school plaats.  
In aanwezigheid van enkele geïnteresseerde ouders hebben Ellen en de verkeersouders, Astrid de Jong en Annemarie Smit, toegelicht wat er allemaal gebeurt op school op het gebied van verkeer.  

 
Verkeerseducatie 
De school verwerkt lessen over verkeer met name in de thema's. Bijvoorbeeld, bij het thema "de fietsenmaker" wordt ook meegenomen hoe je veilig kunt fietsen. Kinderen leren niet alleen de theorie maar gaan ook ervaren hoe het in de praktijk werkt. Zo legt de leerkracht bij de voorbereiding van uitstapjes aan de hand van foto's uit welke verkeerssituaties kinderen onderweg tegen kunnen komen en welke verkeersregels van toepassing zijn. Daarnaast leggen kinderen in groep 7 en 8 het theorie en praktijk examen verkeer af, en kunnen hiervoor een diploma halen. Ook zijn er aparte verkeersprojecten, zoals de "dode hoekles" voor groep 8 waarin kinderen les krijgen van een vrachtwagenchauffeur over de gevaren van de dode hoek. Daarna gaan ze zelf in de vrachtwagen zitten zodat ze zelf ervaren wat een dode hoek is. 
Verkeersouders 

 
De verkeersouders zetten zich in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving. De verkeersouders hebben met het stadsdeel overlegd over de inrichting van een schoolzone rondom de school. In deze schoolzone geldt een stopverbod en een verbod om te parkeren buiten de parkeervakken. Ook geldt een snelheid van max. 15 km/uur.  
 
Dit is om kinderen die lopend of op de fiets naar school komen veilig te kunnen laten oversteken. Ook moet dit ouders het vertrouwen geven dat kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen gaan. Het is namelijk heel belangrijk dat kinderen zelf verkeerservaring opdoen, zodat ouders ze na groep 8 met een gerust hart naar de middelbare school kunnen laten fietsen. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen op 12-jarige leeftijd nog onvoldoende verkeerservaring hebben opgebouwd, omdat ze vaak met de auto worden gebracht en gehaald. 
Het is belangrijk dat alle weggebruikers zich aan de verkeersregels rond school houden. De verkeersouders spreken foutparkeerders dan ook regelmatig aan, en wijzen ze erop dat kinderen door hun gedrag niet veilig kunnen oversteken. Ook komt de politie zo nu en dan controleren en deelt boetes uit.  
De verkeersouders vinden het belangrijk om positief gedrag te stimuleren en proberen jaarlijks een verkeersactie op touw te zetten. Ze overleggen ook met verkeersouders van andere scholen op IJburg om ervaringen uit te wisselen en eventueel gezamenlijk dingen op pakken. 
 
Ideeën voor verkeersacties 
Tijdens de bijeenkomst kwamen enkele ideeën naar voren waarmee de school en de verkeersouders aan de slag zouden kunnen gaan. Genoemd werd het oversteken bij de IJburglaan. Ouders en de school ervaren deze oversteek als onveilig. Dit heeft deels te maken met de krappe afstelling van verkeerslichten. Ook werd geconstateerd dat door de vele soorten verkeersdeelnemers, tram, auto's, fietsers, en voetgangers, het een lastige oversteek is. Auto's keren soms en de tram rijdt hard. De verkeersouders nemen contact op met de gemeente en GVB om te bespreken welke verbeteringen mogelijk zijn.  
Ook is besproken wat de school zelf kan doen. Het idee van verkeersbrigadiers die op (een) bepaalde dag(en) kinderen helpen met veilig oversteken werd geopperd. De school en de verkeersouders zijn enthousiast over dit idee maar realiseren zich tegelijkertijd dat dit wel wat voeten in aarde heeft. In de eerste plaats omdat hiervoor veel vrijwilligers nodig zijn die op vaste dagen beschikbaar moeten zijn. Afgesproken is dat zij de haalbaarheid van het inzetten van verkeersbrigadiers gaan onderzoeken. 
 
Film over kinderen in het verkeer 
Ook kwam ter sprake dat kinderen tot 10/11 jaar niet goed in staat zijn om verkeerssituaties goed in te schatten. Dit omdat kinderen speels zijn en kinderen fysiek gezien een beperkter blikveld hebben. Daarom is het belangrijk dat hun ouders ze helpen om verkeerservaring op te doen en verkeersinzicht te ontwikkelen. Er bestaat een film van Veilig Verkeer Nederland waarin dit heel goed wordt uitgelegd.  
De school zal deze film op 20 april voor geïnteresseerde ouders vertonen.  
 
Vrijwilligers 
Voor de verkeersacties zijn vrijwilligers nodig. Vind je het leuk hier eens bij te helpen, dan kun je je aanmelden bij Astrid de Jong (moeder Robin, groep 6) of 
Annemarie Smit (moeder Adil, groep 8b, Lubna, groep 6/7, Hanaan, groep 4b en Nadiya, groep 1/2a) of via verkeersouderswillibrord@gmail.com. Dit emailadres staat uiteraard ook open voor ideeën en opmerkingen. 
Begin april staat het praktijkexamen verkeer gepland en in mei/juni de dode hoekles. 

 


 

​Schaken, SE-dag en verkeer.​

Foto's

Video's

Meer informatie