Nieuwsbrief 18 januari 2017

 • Gemaakt op: 18-1-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Ouderraad bedankt
Namens deze weg willen alle collega’s de Ouderraad bedankt voor het organiseren van de Kerstborrel. We hadden een goede opkomst. Veel ouders hebben onder het genot van een hapje en drankje de tijd aangenaam kunnen doorbrengen tijden het Kerstdiner van de kinderen.

Vervanging groep 3
We heten Marielle Waaijer van harte welkom op de Willibrord. Zij komt Karin in groep 3B vervangen.

 
Te laat komen
We zien helaas dat er steeds weer meer kinderen te laat op school komen. We hopen dat jullie je realiseren dat dit heel vervelend is voor de leerkrachten, zij zijn immer al begonnen en worden gestoord in hun werkzaamheden. Voor het kind dat te laat is en voor de kinderen in de groep, die daardoor afgeleid worden.
We willen aangeven dat de school echt om half 9 begint en dat het fijn is als de ouders dan ook uit de schakelruimte zijn. We horen regelmatig van ouders die om half 9 binnen komen: “ik ben gelukkig nog op tijd” 
Maar dan horen de kinderen al in de groep te zijn.
Bij deze de dringende oproep om op tijd te komen. We hopen op jullie medewerking en begrip.

 
Ouderochtend Sociale Veiligheid
As vrijdag is weer een Ouder-informatieochtend. De Willibrord organiseert deze ouderochtenden maandelijks. Deze ochtenden zijn bedoeld om ons onderwijs inhoudelijk te belichten. De ochtenden hebben een thema en het doel is om informatie over dit specifieke thema te geven, vragen te beantwoorden, maar ook om informatie te halen bij de ouders.

 
Opgeven voor deze ochtend het handigst door even binnen te lopen bij Rebecca, maar via de mail mag het ook: willibrord.info@askoscholen.nl 
Hieronder een overzicht van deze ouderochtenden van 08.30 - 09.30 uur:

 
20 januari 2017: Ouderochtend Sociale Veiligheid, de Vreedzame School 
Deze ochtend gaat over de Vreedzame school en dus oa over de kinderen die mediator zijn geworden.  En hoe gaat met de regels en afspraken op de Willibrord. Deze bijeenkomst gaat door als er 10 aanmeldingen zijn.

 
En de volgende alvast voor in de agenda:
 • 24 maart 2017: Ouderochtend Verkeer
 • 5 april 2017: Ouderochtend betreffende de Zorg (onderwerp volgt nog)
 • 12 mei 2017: Ouderochtend Spelling en Begrijpend lezen

 
Studieweek en opvang
Tijdens de studieweek, de week na de krokusvakantie, worden er weer leuke activiteiten georganiseerd.
Kijk alvast op www.sedag.nl
Meer informatie volgt. 

 

​Ouderraad bedankt, vervanging groep 3 en Ouderochtend Sociale Veiligheid.​​

Foto's

Video's

Meer informatie