Nieuwsbrief 23 januari 2020

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frank Seljee
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
‘Spelenderwijs’ Engels leren

Lessen voor de groepen 1 t/m 4
In deze lessen maakt je kind spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
Door middel van creatieve activiteiten op verschillende niveaus, zoals liedjes, spelletjes, dansjes en knutselactivitei-ten leren de kinderen spelenderwijs Engels.
Aan de hand van thema’s als kleuren, cijfers, dieren, eten en drinken worden de kinderen vertrouwd met de Engelse taal. Het programma voorziet in de verschillende kennis niveaus van de kinderen.

Start: Donderdag 5 maart
Tijd: Direct aansluitend aan school van 14.30 - 15.30 uur
Prijs: € 95,50 (10 lessen)

Het is fijn als er een hapje en drankje is zodat we vooraf nog even wat kunnen eten en drinken. Na de les zal Coen de kinderen buiten bij de hoofdingang brengen en/of op verzoek de kinderen begeleiden naar de opvang. Aanmelden via e-mail: coen.ofman@gmail.com
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus geef je snel op.
Graag onder vermelding van de naam, leeftijd en groep van het kind.

‘Sprekenderwijs’ Engels Leren

Lessen voor de groepen 5 t/m 8
In deze lessen wordt er op een leuke en leerzame manier aandacht besteed aan het spreken van de Engelse taal met aandacht voor woordverwerving. De thematische lessen bieden de kinderen zowel passief als actief nieuwe woorden aan.
Tijdens de lessen maken we gebruik van werkbladen waarbij de focus ligt op het spreken van de Engelse taal.
Thema's die oa behandeld worden; de klok, de kalender, ons huis, mijn familie, de dierentuin, het weer, eten en drin-ken maar ook het voeren van een eenvoudige conversatie staat op het programma. De kinderen raken vertrouwd met het spreken van Engels.
Het programma voorziet in de verschillende kennis niveaus van de kinderen.

Start: Woensdag 4 maart
Tijd: Direct aansluitend aan school van 12.15 tot 13.15 uur
Prijs: € 95,50 (10 lessen)

Het is fijn als er een hapje en drankje is zodat we vooraf nog even wat kunnen eten en drinken. Na de les zal Coen de kinderen buiten bij de hoofdingang brengen en/of op verzoek de kinderen begeleiden naar de opvang. Aanmelden via e-mail: coen.ofman@gmail.com
Graag onder vermelding van de naam, leeftijd en groep van het kind.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus geef je snel op.

Parkeren tijdens het naar school brengen

Beste ouders, verleden week hebben we met een aantal collega’s buiten gesurveilleerd. Dit om te kijken hoe het gaat met het parkeren. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties als ouders stil gaan staan op oversteekplaatsen, ook al is het maar voor even. Tevens is het niet toegestaan om voor een uitrit te gaan staan in de Zwanebloemlaan. Onze ’buren’ kunnen dan er dan niet meer uit met de auto. Deze week hebben we de wijkagent om assistentie gevraagd.

Gevonden

Een heel klein (volgens mij echt) gouden armbandje. Ligt bij administratie.

Ouder Kind Centrum

In de bijlage informatie over komende cursussen.

Ouderavond Vreedzame School

Op 3 februari (19.30—21.00 uur) is er een ouderavond op school over De Vreedzame School. Jullie ontvangen deze week een uitnodiging van de kinderen zelf met meer informatie.


Foto's

Video's

Meer informatie