Nieuwsbrief 25 september 2015

 • Gemaakt op: 23-9-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​Wist u al dat?

 • Volgende week de groepen 6, 6-7 en 7 op kamp gaan? 
 • Die dagen geen gym voor overige groepen 

In dit nummer

 • Ouderavonden
 • Nieuws van OKC 
 • Groepen op kamp 
 • Wanneer oudercontacten? 
 • Vervolg oudercontacten 
 • SE Dag
 • Belangrijke data 
 •  
In de bijlage drie folders:
 1. 12 manieren om aan je kind te vragen hoe het was op school?
 2. Cursusaanbod van het OKC
 3. Uitnodiging voor een workshop over ruzie tussen broers en zussen.
Ouderavonden in de klassen
We nodigen jullie van harte uit op de algemene ouderavond van jullie kind.
Deze avond zal de leerkracht jullie vertellen wat er geleerd gaat worden dit
schooljaar en hoe wij begonnen zijn met de Vreedzame school.
We gaan uit van een hoge opkomst.

 
Maandag 5 oktober voor de groepen 6-7, 7 en 8
Dinsdag 6 oktober voor de groepen 1, 2 en 3
Donderdag 8 oktober voor de groepen 4, 5 en 6
De avonden beginnen om 19.30 uur, aansluitend
staat er een kopje thee of
koffie klaar en.

Groepen 6, 6-7 en 7 op kamp

Maandag 28, 29 en 30 september zijn deze groepen een nachtje weg.
Ze gaan 
naar Hilversum en verblijven in een mooie locatie in het bos.
We wensen de groepen veel plezier.Op deze dagen is er voor de andere klassen geen gym.
 Meester Dorus gaat mee 
op kamp​.


De oudercontacten op de Willibrord

Wanneer en op welke momenten zijn er oudercontacten op de Willibrord?
Op de Willibrord vinden we het belangrijk om regelmatig contact met ouders te hebben. We spreken dat we een hoogwaardig niveau van ouderparticipatie nastreven. Immers de driehoek ouders-kinderen-leerkrachten hebben elkaar nodig en versterkenelkaar.
Onderstaand ter informatie alle contactmomenten op een rijtje.

 
 
n
Voor ouders die overwegen hun kind in te schrijven op de Willibrord zijn regelmatig informatieochtenden. Sinds vorig jaar hebbenwe deze informatieochtenden uitgebreid met persoonlijke afspraken, omdat we merken dat het nieuwe aanmeldsysteem in de hand werkt dat ouders meer scholen gaan bezoeken en onze informatieochtenden overvol zijn.

Twee keer per jaar is tevens een informatieochtend voor ‘startende ouders’ (ouders die zich reeds hebben ingeschreven). Opdeze momenten vertelt de onderbouwcoördinator allerlei wetenswaardigheden die van belang zijn voor ouders die kinderenhebben die bijna naar school gaan.

 
Persoonlijk OntwikkelingsVerslag (POV)
Er zijn vaste momenten per jaar waarop gesproken wordt over de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij schriftelijk in een Persoonlijk OntwikkelingsVerslag (POV) en/of mondeling in een Stand van zaken- of startgesprek.

 
SeptemberStartgesprekken 
November Stand van zakengesprek 
Februari - 1e POV en bijbehorend Stand van zakengesprek 
April -  Stand van zakengesprek op verzoek (leerkracht of ouder) 
Juni 2e verslag en gesprek op verzoek (leerkracht of ouder) 

 
Voor de groepen 7 en 8 zijn nog extra gesprekken in verband met de (voorlopig) adviezen en
de eindtoets van het Cito.
Het is altijd mogelijk om een extra afspraak te maken met de leerkracht. Het initiatief hiervoor kan zowel bij de leerkracht als bijde ouder liggen. Er kan ook aanleiding zijn om de ontwikkeling van het kind te bespreken met een derde, zoals de Intern begeleider of MT lid.

 
Ouderavond
Twee keer per jaar organiseren we een ouderavond. De eerste aan het begin van het schooljaar. Hier kunnen de ouders kennis maken met de nieuwe leerkracht en worden belangrijke schoolzaken besproken.
De tweede ouderavond is in de loop van het schooljaar en is altijd gerelateerd aan een thema.

Inloopspreekuur
Op vrijdagochtend heeft directeur Ellen Scheermeijer inloopspreekuur van 8:30 tot 9:15 uur.

Presentatie van het thema
Aan het einde van een thema presenteren de kinderen altijd wat zij geleerd hebben. Dit gebeurt soms aan andere kinderen,
soms aan elkaar, maar zeer regelmatig ook aan de ouders. Hiervoor worden de ouders persoonlijk door de leerkracht per mail uitgenodigd. We proberen dit altijd aan het begin of aan het einde van de dag te laten plaatsvinden. 

NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- Ouderochtend 

Dit schooljaar hebben we voor het eerst ouderochtenden georganiseerd. Deze vinden maandelijks plaats op de woensdag- of vrijdagochtend. Deze ochtenden zijn bedoeld om ons onderwijs inhoudelijk te belichten. De ochtenden hebben een thema en het doel is om informatie over dit specifieke thema te geven, vragen te beantwoorden, maar ook om informatie te halen bij de ouders.  
Opgeven voor deze ochtend is een pré (bij Rebecca), de ochtenden gaan altijd door.
 
Hieronder een overzicht van deze ouderochtenden.  
 
 • Spellingsonderwijs op de Willibrord - vrijdag 30 oktober 8.30-9.30 uur 
 • Sociale Veiligheid en de Willibrord - vrijdag 20 november 8.30-9.30 uur 
 • Hoe ziet de zorgstructuur eruit op de Willibrord - woensdag 9 december 8.30-9.30 uur 
 • Verkeer om onze school - woensdag13 januari 8.30-9.30 uur 
 • Uitkomsten ouderenquête - woensdag 3 februari 8.30-9.30 uur 
 • Ons onderwijs gericht op meer- en hoogbegaafden - woensdag 9 maart 8.30-9.30 uur 
 • Wat is OGO onderwijs op de Willibrord? - vrijdag 15 april 8.30-9.30 uur 
 • De communicatie op de Willibrord centraal- vrijdag 20 mei 8.30-9.30 uur ………….
  (input ouders - vrijdag 1 juli 8.30-9.30 uur 

 
SEDAG
De zomer ligt alweer even achter ons, maar na een heerlijke vakantieperiode is S.E. Dag er weer klaar voor, en vol met nieuwe ideeën, om leuke en verrassende 'S.E. Dagen' te organiseren. 
 
Dit gaat aankomend schooljaar wederom op de Willibrord gebeuren! Tijdens studiedagen van docenten organiseren wij in het schoolgebouw een leuk alternatief dagprogramma voor de kinderen: een 
S.E. Dag! (Studiedag voor de docenten, Evenementendag voor de leerlingen) 
 
 • Kinderen hebben een ontzettend leuke dag 
 • Opvang tijdens studiedagen is geregeld 

Wij hanteren de reguliere schooltijden en de kosten van deelname aan één 'S.E. Dag' zijn €26,50 euro per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%. 1e kind €26,50 euro, 2e kind €22,50 euro en 3e kind €19,- euro. 
 
NIEUW zijn de 'S.E. WEKEN' tijdens de extra vakantie weken in februari (22-26 februari) en juni (13-17 juni). 
Maandag t/m vrijdag, reguliere schooltijden, schoolgebouw van de Willibrord, een fantastisch leuke week! Tijdens een ‘S.E. Week’ gaan de kinderen samen met onze theaterdocente aan de slag om op vrijdagmiddag de week af te sluiten met een super leuke voorstelling voor de ouders, verzorgers en/ of opa’s en oma’s.  
 
De eerste 'S.E. Dagen'/studiedagen die op de planning staan zijn donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. Het programma voor deze dagen wordt momenteel in elkaar gezet en het beloven zeer leuke dagen te gaan worden. Opgeven hiervoor kan door het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen naar info@sedag.nl. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 9 oktober. 
 
De website van S.E. Dag krijgt een nieuw jasje en vanaf de herfstvakantie kan er ook via de website worden ingeschreven! www.sedag.nl 

Belangrijke date
 • 5, 6 en 8 oktober: Ouderavonden 
 • 7 oktober: Klassenouders bijeenkomst 
 • 9 oktober:  Open dag alle Asko scholen 

 

​Ouderavonden, groepen 5, 6, en 7 op kamp en ouderochtenden.​​

Foto's

Video's

Meer informatie