Nieuwsbrief 26 augustus 2015

 • Gemaakt op: 26-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​​Wist u al dat? 
Er in september startgesprekken zijn

 • De OR ouders zoekt 
 • De groepen 3 t/m 8 op donderdag 3 september sportdag hebben 
 • De koffie inloop een succes was 

 

In dit nummer
 1. Startgesprekken
 2. Tussenschoolse opvang  
 3. Ouderraad Willibrord

Startgesprekken 

14 t/m 17 september 2015 
Educatief partnerschap=ouderbetrokkenheid 3.0, een kreet waar van jullie misschien nog denken, oh ja, daar heb ik iets over gelezen in de nieuwsbrief vorig jaar. We zijn toen een onderzoeksgroep gestart om te kijken op welke manier we ouders meer kunnen betrekken bij de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk dat ouders en leerkracht samen verantwoordelijk zijn voor die ontwikkeling. 
 
Een gesprek aan het begin van het schooljaar draagt bij aan een ontspannen kennismaking met de leerkracht. Het gesprek levert de leerkracht informatie op over hoe ouders hun kind zien en ermee om gaan. Dat maakt het contact in de rest van het schooljaar een stuk gemakkelijker. 
 
In de week van 14 t/m 17 september worden de startgesprekken gehouden.  Bij de groepen hangt vanaf donderdag een intekenlijst.  
We hebben er bewust voor gekozen om deze gesprekken alleen ‘s middags te voeren omdat de kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn. Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij de gesprekken aanwezig.  
 
De kinderen van groep 1 die dit schooljaar begonnen zijn op de Willibrord worden door de leerkracht uitgenodigd voor een entreegesprek, zij doen niet mee in deze cyclus. 
 
Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage een voorbereidingsformulier. Het is de bedoeling dat jullie dit formulier samen met jullie kind invullen. Op deze manier krijgt het gesprek meer diepgang en is er al nagedacht over datgene wat van belang is.  
 
Dit formulier graag digitaal invullen en voor 11 september terug sturen via de mail naar de leerkracht van jullie kind.  Dit graag op deze manier omdat we het formulier in het leerlingvolgsysteem bewaren. 
 
Tijdens het gesprek bespreken we het formulier en spreken we verwachtingen naar elkaar uit. De afspraken die gemaakt zijn, worden door de leerkracht genoteerd. 
Voor leerlingen met dyslexie wordt het startgesprek gecombineerd met het invullen en bespreken van de dyslexiekaart.  
 
Op 17 en 19 november vinden de eerste stand van zaken gesprekken plaats. In dat gesprek wordt er onder andere terug gekeken op de afspraken van het startgesprek. Wat is er gelukt en wat niet? Waarom is dat niet gelukt? Samen wordt weer gekeken naar de aandachtspunten voor de komende periode. 
 
We hebben zin in de gesprekken.  Grote Pauze op de Willibrord 

Betalen Grote Pauze 2015/2016 voor 1 oktober 2015 
In dit schoolbericht informeren wij u over de betaling van de T.S.O. 
Bijgevoegd in de bijlage vindt u de factuur.   
 
De kosten voor De Grote Pauze bedraagt voor dit schooljaar: € 130,= per leerling.  
 
Wat betekent dit voor u?  
Ouders maken de factuur over op rekening NL95INGB0652703356   -   BIC code = INGBNL2A t.a.v. Amsterdamse Stichting voor Katholiek Basisonderwijs o.v.v.  naam kind en klas. . 
 
Ouders die liever contact betalen, kunnen dit doen bij de administratie. 
 
Waar betaalt u voor? 
U betaalt voor een vaste groep pleinwachten. Zij houden toezicht op uw kinderen tijdens het buitenspelen. De medewerkers krijgen EHBO-lessen en door middel van o.a. intervisie-bijeenkomsten werken we samen aan een nog betere opvang. 
U betaalt voor verantwoord speelmateriaal, speeltoestellen en afwisselend buitenspeelgoed. 
 
Info op website 
Meer informatie over het TSO-rooster op de Willibrord vindt u op onze website.  
 
Op tijd betalen. Zelf overmaken, gaat niet via incasso! 
Betaal op tijd om te voorkomen dat de overblijf onnodig duurder wordt. Bij te late betaling zullen wij de door ons gemaakte administratiekosten aan u doorberekenen.  
Soms verwarren ouders de betaling voor de overblijf met de ouderbijdrage die u betaalt voor o.a. schoolreisjes, sint, kerst en andere leuke extraatjes. Voor de ouderbijdrage kunt u wel een automatische incasso regelen.  Wij geven deze factuur mee aan uw kind en versturen dit ook nog via mail. 
 
Problemen met betaling  
Heeft u problemen met het betalen van De Grote Pauze, neem dan binnen 14 dagen contact op met de overblijfcoördinator via willibrord.tso@askoscholen.nl  
Samen kunnen we zoeken naar een oplossing in de vorm van bijvoorbeeld een betalingsregeling.  
 
Vragen? Mail met willibrord.tso@askoscholen.nl U kunt ons tijdens De Grote Pauze telefonisch  bereiken op 020-3981540 (ma, di, do, en vrij tussen 11.15 en 13.15). 
 
Wij verzoeken u vriendelijk, maar toch ook dringend deze factuur voor 1 oktober te betalen.  
 
 Vriendelijke groeten, namens de T.S.O.  
Josine Marbus en Harmke Stuit 

 

Ouderraad van de Willibrord 

Kom jij bij de Willibrord Ouderraad? 
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Ouderraad omdat een aantal ouders ermee zijn gestopt nu hun kinderen naar de middelbare school zijn gegaan. Vind jij het leuk om ons team nu te versterken? 
  
Wat houdt deelname aan de Ouderraad in? 
 • De OR bestaat uit 8 ouders en 1 leerkracht. 
 • Ieder OR-lid organiseert 1 activiteit zoals Sint, Kerst, Pasen of A4daagse. 
 • We vergaderen 5-6 keer per jaar op school (van 19.30-21.00) 
Wat krijg je ervoor terug? 
 • Veel waardering vanuit het schoolteam, kinderen en ouders. 
 • Je draagt bij aan een leuke schoolperiode voor jou en jouw kinderen. 
 Interesse? 
Mail ons als je interesse hebt: willibrordor@gmail.com 
 
Je mag ook geheel vrijblijvend een keer een OR vergadering bijwonen. 
Op de website kun je nalezen wat we doen:  http:/www.willibrordijburg.nl/de-school/or/ 
  
Groeten van de Willibrord Ouderraad  

​Startgesprekken, tussenschoolse opvang en Ouderraad Willibrord.​

Foto's

Video's

Meer informatie