Nieuwsbrief 28 juni

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frank Seljee
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Personeelsbezetting

Heel blij zijn we dat het ons gelukt is de groepsindeling en personeelsbezetting rond te krijgen. Het viel niet mee, gezien het grote leerkrachtentekort, waar dit jaar ook de Willibrord mee te maken kreeg. Daarom zijn we ook, in onze ogen, best laat met het communiceren naar ouders en kinderen.
Toch zijn we nog niet helemaal tevreden. In deze indeling zien we nog twee vacatures voor een dag in de onderbouw. Voor beide dagen zijn we in gesprek met leerkrachten die voorlopig deze groepen willen draaien, om ons en de kinderen uit de brand te helpen.
We zullen dus nog steeds in het nieuwe schooljaar op zoek gaan naar leerkrachten die ons team wil versterken. Uitgangspunt bij het formeren van de personeelsbezetting is altijd proberen de juiste persoon op de juiste plek te zetten, rekening houdend met de capaciteiten en de wensen van de leerkrachten én de organisatie. Dat is ons gelukkig wel goed gelukt.
Omdat de Willibrord qua leerlingenaantal iets aan het krimpen is (zie eerdere berichten in de nieuwsbrief), hebben wij voor komend schooljaar minder budget om onze groepen te formeren. We wisten dus vroegtijdig dat we met minder mensen onze school moeten gaan draaien. Omdat ons leerlingenaantal in de meeste groepen dusdanig is dat we geen groepen wensen te combineren, moeten we behoorlijk bezuinigen op onze ambulante mensen. Dit betekent dat ons MT en ons ondersteuningsteam minder tijd krijgt en dus minder werk kan verzetten. Als school
proberen we hierop te anticiperen door goed te kijken naar ons takenpakket en onze ambities en verwachtingen iets bij te stellen. Voor ouders is het belangrijk te realiseren dat we bijvoorbeeld een OT hebben, die 5 dagen ambulant zijn om de basisondersteuning te waarborgen voor 16 groepen en 3 dagen om de extra ondersteuning te organiseren én uit te voeren. Dat is behoorlijk schraal, volgens de minimale richtlijnen.
De groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten is besproken met de personeelsgeleding van de) MR. Zij hebben ons geadviseerd en uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Wij willen hen bedanken voor het meedenken hierin.

Vertrekken
Volgend schooljaar zullen we 4 collega’s niet meer op de Willibrord terugvinden. Namelijk Judith Rijks, Lisette van Hulsbergen, Brigitte Stal en Melanie Geensen. Vier collega’s, die veel voor onze school hebben betekend. Alle vier collega’s die we enorm gaan missen, maar die toe waren aan een volgende of andere stap in hun carrière. Redenen die wij begrijpen, maar 4 collega's missen die zoveel voor de Willibrord hebben betekend doet ook pijn.
Dat zullen jullie begrijpen. We zullen na de vakantie als team van onze collega's afscheid nemen.
Tijdens het Eindejaarsfeest op woensdag 10 juli, kunnen ouders en kinderen afscheid nemen van deze collega’s. In de klas, met de kinderen, wordt hier apart nog aandacht aan geschonken.
Ik weet zeker dat de nieuwe scholen blij zullen zijn met deze collega’s. Zij zullen goede leerkrachten krijgen met veel expertise. Wij willen Judith, Lisette, Brigitte en Melanie vanaf hier bedanken voor hun inzet op de Willibrord.

Nieuwe collega's

We zijn blij, omdat het ons gelukt is om een heel goede en leuke LIO-er, Cornélise Smids (student in laatste afrondende fase van hun opleiding) aan te trekken. Tegenwoordig is het een run op studenten die bijna klaar zijn met
hun opleiding en voor scholen een fijne manier om de personeelsbezetting rond te krijgen.
Wij denken dat ze goed in ons team en ons onderwijs past. Hopelijk gaat het ons lukken om deze aanstormende leerkracht al een uurtje mee te laten draaien bij of kennis te laten maken met de kinderen.
Zij zal zich in het nieuwe schooljaar voorstellen in de nieuwsbrief.
We wensen onze nieuwe collega een goede en inspirerende tijd op de Willibrord en de kinderen een fijne nieuwe leerkracht toe. Daarnaast zijn we nog met een LIO-er bezig, maar dat is nog niet helemaal rond.
Ook heten we Marijke van Mil welkom, zij zal tijdelijk een dag in groep 1/2 staan. Marijke heeft een achtergrond als docent beeldende vorming.
Om de bezetting verder rond te krijgen, kunnen we gelukkig 1 dag (via onze ASKO TalentenPool) Lisette van Hulsbergen blijven inzetten, ondanks dat zij eigenlijk verder wil uitvliegen. Ook is Esther Woltz voor 4 dagen de leerkracht van groep 6 (ook via de ASKO TalentenPool, net zoals afgelopen half jaar).

Onze zwangere leerkracht Joyce

We kunnen er niet meer om heen, onze Joyce (leerkracht groep 1-2) is hoogzwanger en gaat met verlof in de zomervakantie. We verwachten Joyce weer terug in de loop van het schooljaar. Roxane gaat haar groep overnemen.
Voor de kinderen een bekende juf. Of Joyce in haar eigen groep terug zal keren weten we nog niet precies. We willen de situatie op de arbeidsmarkt even afwachten (we hebben nl nog 2 dagen een vacature in de onderbouw) en natuurlijk ook hoe het met Joyce tegen die tijd gaat.
De betreffende ouders worden natuurlijk goed op de hoogte gehouden.

Extra geld ter ondersteuning van de werkdruk

Vorig jaar heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs, speciaal om de werkdruk te verlagen. In het MT hebben we goed nagedacht hoe we dit geld in willen zetten, dit is daarna besproken met het team. In het kader van dit extra geld gaat Mirjam (leerkracht van groep 4), net zoals afgelopen jaar, alle groepen aandachtstraining geven. Het resterende geld gebruiken we als aanvulling op ons reguliere personeelsbudget, zodat we geen combi groepen hoeven te formeren in de bovenbouw of in de groepen 1 t/m 3. We hebben namelijk maar budget om 15 groepen te formeren gezien ons huidige leerlingenaantal.

Groepsindeling groep 3

De indeling van de groepen 3 is nog niet helemaal bekend. Deze wordt volgende week gecommuniceerd naar de ouders van de kinderen van groep 3. Heel zorgvuldig hebben we deze indelingen gemaakt in samenwerking met leerkrachten uit de bouw, Helene (de intern begeleider) en Jolanda Witlox (de adjunct van de onderbouw). Hierbij is rekening gehouden met de verdeling jongen-meisje, met de extra ondersteuning die elke kind nodig heeft en met vrienden en vriendinnen. Wij menen dat met deskundigheid een gebalanceerde verdeling is gemaakt.

Persoonlijk stukje vertrekkende leerkrachten

Lisette

Na 11 mooie jaren heb ik met een licht bezwaard hart besloten om met ingang van volgend schooljaar de volgende stap in m’n carrière te zetten. Ik wil alle ouders en uiteraard ook vooral jullie lieve kinderen via deze weg bedanken voor de prettige samenwerking. Ik heb altijd met veel plezier in team Willibrord gewerkt en ben er trots op dat wij als school vele positieve ontwikkelingen hebben kunnen doormaken. Ik zal hier altijd met veel plezier op terugkijken. Ik vertrouw erop dat we elkaar vast nog in de laatste dagen tegenkomen om elkaar nog even gedag te zeggen.

Tot ziens!

Melanie

Na 13 jaar met veel plezier op de Willibrord gewerkt te hebben, zal ik na de zomervakantie starten als adjunct-directeur op de Archipel. Toen ik begon zat de Willibrord net in dit gebouw, er waren lege lokalen en veel zand. De buurt werd gebouwd, de Willibrord groeide mee. Ik kreeg de kans mij te ontwikkelen tot opleider en OGOcoördinator. Terugkijkend was het een geweldige periode, waarin we als team goed onderwijs neergezet hebben. Vorig jaar ben ik begonnen aan een onderwijsgericht master, deze studie heeft mij helder gemaakt dat ik toe ben aan een nieuwe stap. Het is tijd om mijn kennis en ervaring op een nieuwe school en in een nieuwe rol in te gaan zetten. Als ouder blijf ik gelukkig nog verbonden aan de Willibrord.

We komen elkaar ongetwijfeld tegen op IJburg en in de Willibrord.

Melanie

Judith

Met veel plezier werk ik al 15 jaar op de Willibrord. Ik ben begonnen als Lio (leraar in opleiding) in groep 1/2 naast Brigitte toen de school nog gehuisvest was in de noodgebouwen. Er zaten toen ruim 70 kinderen op school. Het was een spannende tijd van opbouw. Ik weet nog goed dat we met het hele team het nieuwe gebouw aan de Diemerparklaan gingen bekijken en genoten van het weidse uitzicht over het nog kale IJburg. Samen met mijn collega's beleefden we intensieve jaren van groei. Veel hebben we zelf moeten uitvinden en ondervinden en ik heb vreselijk veel geleerd in deze jaren. Genoten heb ik van de samenwerking met collega's en natuurlijk van de kinderen! We hebben hard gewerkt om deze prachtige school neer te zetten. Vele collega's heb ik zien komen en gaan en nu is het voor mij ook tijd om te vertrekken. Ik ben toe aan verandering. Ik werk nog steeds met plezier op de Willibrord maar het lijkt me fijn om ook eens een ander schoolsysteem dan het OGO te ervaren. Ik ga na de zomervakantie
starten op het MKC op het Zeeburger eiland. Het afscheid zal me best zwaar vallen maar tegelijkertijd heb ik ook echt zin in mijn nieuwe baan. Met veel plezier kijk ik terug op de mooie jaren hier.

Lieve groet, Judith

Brigitte

Na meer dan 15 jaar heb ik een moeilijke maar weloverwogen beslissing genomen de Willibrordschool te verlaten. Ik heb al die jaren met plezier gewerkt op IJburg, op school, met de kinderen en mijn collega’s. Vooral het lesgeven aan de groepen in de middenbouw vond ik erg leuk, de nieuwsgierigheid, overgang van fantasie en werkelijkheid gaven mij de energie om heerlijk met de thema’s te werken. Naast het lesgeven voor een groep heb ik met heel veel plezier de lessen beeldende vorming gegeven aan de midden- en bovenbouwgroepen. Deze lessen gaven mij altijd weer iets extra’s. De gedrevenheid waarmee ik kinderen hun creativiteit zag gebruiken, ze kon uitdagen om te creëren en beter te kijken naar kunst, gaf mij een erg voldaan gevoel. De decors en het afscheidsboek maken samen met de groepen 8, was ook altijd zeer speciaal. Kinderen die je tijdens hun schooltijd letterlijk en figuurlijk hebt zien groeien, nemen bewust afscheid van hun basisschooltijd om de wereld verder te gaan ontdekken. De vele mooie thema’s voor de hele school zoals het filmfestival, de Eufraat en de Tigris (verhalen), Boom (zingen), verbinding (fotografie) waaraan ik heb meegewerkt, waren inspirerend voor iedereen en gaven de school glans, de verbinding tussen ouders kinderen en leerkrachten was op die momenten goed te voelen. Ik neem afscheid met pijn in mijn hart, maar het is tijd om verder te gaan, ergens weggaan komt nooit op een goed moment. Ik ga op een andere OGO school werken in de binnenstad waar ik even alleen juf ben en geen beeldende vorming juf of cultuurcoördinator. Ik blijf wel lesgeven in de beeldende vakken, dit ga ik doen via een uitzendbureau voor creatieve leerkrachten. Dat geeft me wat meer lucht om ook zelf weer mijn eigen creativiteit op te pakken. Ik ga iedereen heel erg missen, vooral de kinderen maar ook de ouders en mijn collega’s.

Brigitte


Foto's

Video's

Meer informatie