Nieuwsbrief 28 november 2018

 • Gemaakt op: 29-11-2018 05:00
 • |
 • Gewijzigd op: 29-11-2018 05:00
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Jolanda Deriga
Het is bij velen van jullie opgevallen dat ik ‘s morgens niet meer bij de deur sta om jullie een goedemorgen te wen-sen. Ik ben wel op school maar begin de dag later, rond 10.00 uur en ben dan ongeveer een uurtje of 3 op school. De reden hiervoor is dat ik zware medicatie slik want er is helaas bij mij TBC geconstateerd. Het is geen open TBC en dus niet besmettelijk. Uiteraard is de GGD van dit alles op de hoogte.

Verkeer
Afgelopen week is dienst handhaving aan het controleren op veiligheid rondom de school. Deze dienst controleert op fout parkeren en gevaarlijke situaties. Bij deze willen wij jullie waarschuwen voor de boetes die je kunt krijgen:
Parkeren op het trottoir: € 95,-
Rijden met auto op het trottoir: € 140,-
Stilstaan of parkeren op parkeerverbod € 95,-
Gevaar of hinder € 140,-

Te laat
Gelukkig merken wij dat er heel veel kinderen op tijd op school zijn. Het is heel fijn om de dag om 8.30 uur met ie-dereen te kunnen beginnen. Wij merken wel dat het niet iedereen lukt om op tijd op school te zijn. Dit is zowel voor het kind als voor de groep erg onrustig. Willen jullie er voor zorgen dat iedereen tussen 8.15 en 8.30 in de groep is.

Gym nieuws
De leerlingen van de groepen 4, 5 en (binnenkort) 6 hebben tijdens de gym kennis gemaakt met tur-nen. Deze lessen werden verzorgd door mij en turnvereniging Turnz. De leerlingen die interesse hebben in deze sport zijn uitgenodigd om gratis een kennismakingsles bij de turnvereniging bij te wonen.
Info: www.turnz.nl
Administratie@turnz.nl
020-4111961

Reminder Kerst
Donderdagmiddag 21 december om 12 uur zijn de kinderen vrij.
De kinderen zijn welkom om 18.00 uur voor het Kerstdiner. Voor de ouders is er dan een Kerstborrel.

De Willibrordschool een Mindful School
Voor de vakantie hebben we u laten weten dat de Willibrord komend schooljaar een mindful school wordt. Het re-sultaat van het drie jaar lang trainen van leerkrachten en kinderen, van positieve resultaten en veel enthousiasme. Tijdens de ouderbijeenkomst op 19 oktober vertelden Ellen Scheermeijer, Mirjam Blok (aandachtstrainer voor kin-deren) en Karin Hoens (mindfulnesstrainer voor het team) wat er in die tijd gebeurd is en wat het betekent om een mindful school te zijn.

In 3 jaar is het balletje gaan rollen
In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met de mindfulnesstrainingen aan het team. Aanleiding hiervoor was dat het team veel werkdruk ervoer. De resultaten waren overwegend positief. We merkten persoonljke effecten, veranderin-gen binnen het team én in de groepen. Zo zijn we langzaam maar zeker verder gegaan: er werd nog een team ge-traind, leerkracht Mirjam Blok ging de opleiding volgen voor aandachtstrainer aan kinderen. Daarna volgde Judith Rijks en Marleen Huisman. Mirjam startte met een aantal pilots in de onderbouw.

Alle kinderen ieder jaar aandachtstraining
Inmiddels zijn we 3 jaar later en zó enthousiast dat we als team unaniem besloten hebben om aandachtstraining onderdeel te laten zijn van het curriculum van de Willibord. Door de aandachtstraining leren de kinderen zichzelf beter kennen. Ze leren gedachtes en emoties te benoemen en te begrijpen, ze leren zichzelf tot rust te brengen en heel belangrijk: ze leren aardiger te zijn voor zichzelf en anderen. Tot nu toe leerden kinderen dit niet op school. Wij brengen hier verandering in. Dat betekent dat met ingang van dit schooljaar ALLE kinderen IEDER jaar een 8-weekse aandachtstraining krijgen van een gecertificeerde leerkracht. De leerkrachten oefenen vervolgens 2 à 3 keer per week aandachtsoefeningen met de kinderen die ook passen in de lessen van de vreedzame school.

Het hele team doet mee
Afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe leerkrachten bijgekomen. Momenteel volgen zij met elkaar een 8-weekse mindfulnesstraining. Daarnaast krijgen alle leerkrachten begeleiding om zelf de korte oefeningen in de eigen groep te doen. Een mindful school kun je immers alleen zijn als de leerkrachten dit gedachtegoed ook zelf begrijpen en voorleven. Na deze training hebben 20 van de 24 teamleden een mindfulnesstraining gevolgd.

Wilt u ook meedoen aan één van onze mindfulnesstraininingen?
Tijdens de ouderbijeenkomst hebben Mirjam en Karin de ouders laten ervaren wat zij zoal doen tijdens hun trainin-gen. Vaak moet je het eerst zelf ervaren om te voelen wat het effect is
Dat kan. U kunt meedoen aan de ‘klassieke’ 8-weekse MBSR-Mindfulnesstraining waarin uzelf centraal staat of u kunt meedoen aan de training Mindfulness in Opvoeding waarbij u vooral gaat kijken naar uzelf in relatie tot uw kind. Per training is er plaats voor 10 ouders. Voor meer informatie over de trainingen: zie bijlage.
Zo maken we met elkaar van de Willibrord een plek voor iedereen die met aandacht en plezier wil leren, werken en opvoeden.

Reacties ouders tijdens de ouderbijeenkomst
“Ik vind het een waardevolle aanvulling. Op deze manier leren kinderen hoe ze in de wereld kunnen staan.”
“Fijn dat het is ingebed in de school. Dat het geen keuze is, maar dat alle kinderen dit meekrijgen.”
“Mooi dat jullie dit ook samen met de leerkrachten doen.”
“Goed dat jullie hier tijd voor vrijmaken. Ik denk dat je deze tijd vanzelf terugwint.”
“Fijn dat jullie het niet als zweverig zien.”

Mindfulnesstrainingen voor u als ouder op de Willibrordschool
Vanaf 2019 biedt de Willibrord twee trainingen aan. U kunt na de kerstvakantie meedoen aan:

 • ‘De ‘klassieke’ 8-weekse MBSR-training’ waarin u zelf centraal staat.
Officieel heet deze training ‘Mindfulness Based Stress Reduction-Training’. Tijdens de mindfulnesstraining leer je stil te staan, te stoppen met je dagelijkse routines en anders naar jezelf te kijken. Je krijgt zicht op je gedachten en ge-voelens, je patronen, je uitdagingen en je leert daar anders mee om te gaan. Je komt weer aan het stuur van je eigen leven te staan. Met de cursus kunnen maximaal 10 mensen meedoen.
Trainer: Karin Hoens
Data: 9, 16, 30 januari, 4, 13 (stilteochtend), 27 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart
Tijd: 08.30-10.30 uur (m.u.v. de stilteochtend op 13 februari, van 08.30 tot 12.00 uur)
Kosten: € 450,- inclusief alle materialen *
Aanmelden: Bij Karin Hoens via e-mail: karinhoens@gmail.com

 • ‘Mindfulness in Opvoeding’ waarbij u vooral gaat kijken naar uzelf in relatie tot uw kind.
Trainer: Mirjam Blok, tevens leerkracht van groep 4 op de Willibrord
Data: Deze training zal in februari starten, data en tijd volgen nog
Kosten: Dit wordt nog gecommuniceerd
Aanmelden: Bij Mirjam Blok via e-mail: m.blok@askoscholen.nl

* Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden tegenwoordig mindfulness tot een bedrag van 350,- dus het loont de moeite dit na te gaan. Mochten de kosten een probleem voor u zijn, laat het ons dan weten.


Foto's

Video's

Meer informatie