Nieuwsbrief 4 maart 2020

 • Gemaakt op: 4-3-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 4-3-2020 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Interne begeleider afwezig 

Helene Steijn, intern begeleider van de groepen 1/2 en opleider in de school, zal gedurende de komende twee weken afwezig zijn i.v.m. een operatie.
Naar alle waarschijnlijkheid zal zij 16 maart weer aanwezig zijn. 

Gym nieuws 

Beste ouders, In de bijlage zie je de brief die de leerlingen van groep 3 t/m 8 komende week mee naar huis zullen krijgen. We willen vragen of jullie deze zo spoedig mogelijk ingevuld bij de groepsdocent willen inleveren.
Op de Willibrordschool wordt veel waarde gehecht aan een optimale ontwikkeling van de bewegingsvaardigheden van uw kind. Het speelkwartier en de lessen bewegingsonderwijs dragen daar in belangrijke mate aan bij.
De uitkomsten van de test, zoals beschreven in de brief, worden door mij gebruikt om de motorische ontwikkeling van uw kind goed in kaart te brengen en om de gymlessen beter aan te laten sluiten op het motorisch niveau van uw kind. 

Studieweek 

In de studieweek hebben we veel gedaan:

 • Met elkaar gekeken naar de schoolresultaten en deze geanalyseerd. Vervolgens in parallelgroepen bedacht waar iedere groep zijn focus op gaat leggen de komende periode. 
 • Leerkrachten hebben met hun IB-er leerlingbespreking gehad 
 • Scholing over de communicatie met ouders. Hoe kunnen we deze verbeteren? Hoe voeren we (nog) betere gesprekken? En kregen we inzicht in onze eigen valkuilen. 
 • Hebben we een begin gemaakt met het leveren van input voor het onderwijsplan gedrag. We gaan hier cyclisch mee aan de slag. 
 • Was er ruimte voor het schrijven van de verslagen (POV) 
 • Ritmes op de percussie gespeeld onder leiding van Dennis, onze muziekdocent. Deze kunnen de leerkrachten zo toepassen in de groep. 
 • Hadden we een heel gezellig teamuitje bij het Tapastheater, een aanrader. 

Het was een leerzame gezellige informatieve studieweek waarin iedereen hard gewerkt heeft. 

Nieuwe collega 

We heten Manuela Huysman van harte welkom op de Willibrord. Zij is een ervaren groep 1/2 leerkracht die in groep 1/2A Turaia drie dagen komt vervangen omdat zij nog op ziekte verlof is. We zijn heel blij met haar komst. 

Foto's

Video's

Meer informatie