Nieuwsbrief 5 februari 2020

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frank Seljee
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Vreedzame School Informatie 

Na de kerstvakantie zijn wij in alle groepen gestart aan blok 4 van De Vreedzame School. In dit blok staan gevoelens centraal, aangezien het omgaan hiermee van groot belang is voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen kunnen verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. 

Tijdens dit blok hebben wij het over gevoelens als boos en verdriet. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe zij dit kunnen uitten. Ze leren dat het belangrijk is om eerst “af te koelen” alvorens zij een conflict kunnen oplossen. Daarnaast bespreken wij wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. Ook hebben wij het over blij en tevreden zijn en opkomen voor elkaar. De kinderen vertellen waar zij blij van worden maar leren o.a. ook dat eenzelfde gebeurtenis bij verschillende mensen andere gevoelens kunnen oproepen. 

Met dit blok hopen wij te bereiken dat het steeds gewoner wordt om over gevoelens te praten. Voor het ene kind zal het praten over gevoelens gemakkelijker zijn dan voor de andere. Wij willen de kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen en respect te hebben voor de gevoelens van een ander. 

Engelse Les 

Vanwege grote programma belangstelling voor de Engelse lessen van vooral kinderen uit de onderbouw heb ik besloten het programma aanbod aan te passen. 

Op Donderdag van 14.30 tot 15.30 “Spelenderwijs Engels”, voor kinderen uit groep 1 en 2. 
Deze groep zit inmiddels vol. 

Op Woensdag “Sprekenderwijs Engels” van 12.15 tot 13.15 voor kinderen uit groep 3 t/m 6.
Hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Foto's

Video's

Meer informatie