Nieuwsbrief 6 februari 2019

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Aankomende Staking
Beste ouders, 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking.
De Willibrord doet mee aan de landelijke staking van PO,VO en HBO/WO in het onderwijs, de school is daarom vrijdag 15 maart gesloten.
Wij begrijpen dat dit van u iets extra’s vraagt en willen u daarom zo tijdig mogelijk informeren, zodat u voor uw kind opvang kunt regelen.

Waarom vinden wij het noodzakelijk om te gaan staken?
 • Omdat het leraren te kort het onderwijs ontregelt.
 • Er zijn (terecht) hoge verwachtingen van ouders, politiek en leerlingen t.a.v. ons onderwijs, maar met de huidige financiering van o.a. materiele bekostiging die daarvoor nodig is, kunnen deze verwachtingen vrijwel niet worden waargemaakt.
 • De aantrekkelijkheid van een baan in het (basis)onderwijs is afgenomen door o.a. deze werkdruk, de verdiensten en carrière perspectieven. Hierdoor neemt het personeelstekort steeds grotere vormen aan en het einde is nog niet in zicht.
 • Door de stijgende werkdruk heeft het onderwijs een van de grootste burn-out risico’s en ziekteverzuim.
 • De functie-inhoud en waardering van het ondersteunend personeel is niet toereikend en moet opnieuw worden bekeken.
 • Het carrière perspectief van schoolleiders moet worden verbeterd.
Op de Willibrord vinden we dat onderwijs boven aan de politieke rioriteitenlijst moet komen.

Mochten jullie ons willen ondersteunen, kunnen jullie de petitie ondertekenen, die bij Rebecca ligt.

Waarvoor alvast dank,
Namens het team Willibrord.


Opvang tijdens de studiedagen
Binnenkort is de studieweek, en zijn alle kinderen vrij.
Deze week is van 25 feb tot en met 1 maart. 
De S E dag biedt opvang gedurende deze hele week. Samen met twee andere scholen, op de Poseidon—Archipel lokatie.
Verder wordt ook de studie week in juni aangeboden.
Kijk voor meer informatie in de bijlage


Foto's

Video's

Meer informatie