Nieuwsbrief 6 oktober 2016

 • Gemaakt op: 6-10-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​

Betaling Tussenschoolse Opvang—De grote pauze
De betaling voor De Grote Pauze gaan we met ingang van dit jaar via Club Collect innen. Binnenkort kunt u het eerste verzoek om betaling verwachten. We zijn genoodzaakt om na vier jaar het bedrag te verhogen met € 15,00 per kind per jaar. Het bedrag voor een jaar zal daardoor € 145,00 per kind per jaar zijn. U krijgt hierover vanzelf een mail van Club Collect. 

 
Betaling Ouderbijdrage
De betaling van de Ouderbijdrage zal dit jaar weer net als vorig jaar ook via Club Collect gaan. In de Nieuwsbrief zal aangekondigd worden wanneer we gaan starten met het innen van de ouderbijdrage. U hoeft dus zelf nog geen actie te ondernemen.

 
UITNODIGING BIJEENKOMST ONDERSTEUNING OP DE WILLIBRORD
Op woensdag 2-11 van 8.30uur tot 9.30 uur stelt het ondersteuningsteam van de Willibrord zich aan jullie voor. Dit zijn Karin Scholten en Elke Kleine Deters. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. 

 
Wat doet het ondersteuningsteam?
 • Hoe is de ondersteuning voor de kinderen op de Willibrord geregeld?
 • Wat zijn groepsplannen en hoe wordt daar mee gewerkt?
 • Hoe zit differentiatie binnen de groep eruit?
 • Wat is het dyslexieprotocol?
 • Op welke manier wordt er rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van het kind?
 • Wat is passend onderwijs en wat zijn arrangementen?
 
Allemaal vragen waar je op woensdag 2-11 van 8.30 tot 9.30 uur antwoord op krijgt.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle ouders van de Willibrord dus van groep 1 tot en met 8.
Wij hopen jullie allemaal te zien!  
Karin Scholten en Elke Kleine Deters

 

​Betaling Tussenschoolse Opvang—De grote pauze, betaling Ouderbijdrage en uitnodiging bijeenkomst.​​

Foto's

Video's

Meer informatie