Nieuwsbrief 9 juni 2020

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Rebecca Steeman
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Personeelsbezetting 2020-2021 

Heel blij zijn we dat het ons gelukt is de groepsindeling en personeelsbezetting voor komend schooljaar rond te krijgen. Het was een ander proces dan we gewend zijn, door de gekke laatste maanden. Maar het is ons gelukt. Het is zelfs in deze tijd gelukt om een nieuwe collega aan te nemen.
Uitgangspunt bij het formeren van de personeelsbezetting is altijd proberen de juiste persoon op de juiste plek te zetten, rekening houdend met de capaciteiten en de wensen van de leerkrachten én de organisatie.
Omdat de laatste jaren een aantal kinderen uit de huidige groep 7 is vertrokken door verschillende omstandigheden en we daardoor nog maar 2 heel kleine groepen over hebben, hebben we besloten deze groepen samen te voegen. Hierover worden de betreffende ouders en kinderen vandaag apart geïnformeerd.
Voor ouders is het belangrijk te realiseren dat we een Ondersteuningsteam (OT) hebben, dat 5 dagen ambulant is om de basisondersteuning te waarborgen voor 15 groepen en 3 dagen om de extra ondersteuning aan kleine groepjes kinderen te organiseren én uit te voeren.
Dat is in onze ogen behoorlijk schraal, maar volgens de minimale richtlijnen.
Verder hebben we een Doelab voor de kinderen die meer praktisch ingesteld zijn en een Verrijkingsgroep voor de kinderen die juist meer theoretisch ingesteld zijn. Subsidie helpt ons om deze groepen te kunnen financieren.
De groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten is besproken met de (personeelsgeleding van de) MR. Zij hebben ons geadviseerd en uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Wij willen hen bedanken voor het meedenken hierin. Zie bijlage voor het formatie overzicht. 

FORMATIE 2020-2021.pdf

Vertrekkende collega 

Eén collega gaat ons volgend schooljaar verlaten. Zij heeft daar een goede en mooie reden voor. Maria Oerlemans (leerkracht van groep 5) gaat met vervroegd pensioen. Wij weten dat Maria haar kinderen en ons onderwijs enorm gaat missen, maar weten ook dat zij zin heeft om meer vrije tijd met haar partner door te brengen. We begrijpen dus haar keuze, maar gaan haar positiviteit en inzet enorm missen…..
Gezien de richtlijnen rondom Corona zullen we alleen als team afscheid van Maria nemen. 

Nieuwe collega's 

We zijn blij omdat het ons gelukt is in deze tijd om een heel goede en leuke leerkracht én een LIO-er (student in de laatste afrondende fase van de opleiding) aan te trekken. Tegenwoordig is het een run op studenten die bijna klaar zijn met hun opleiding, omdat het voor scholen een fijne manier om de personeelsbezetting rond te krijgen.
Chris Marinus (4 dagen) en Naomi Blok  (2 dagen) komen volgend jaar op de Willibrord werken. Wij denken dat ze beiden goed in ons team en ons onderwijs passen. Chris is een ASKO collega en Naomi heeft vorig jaar haar stage in groep 3 gelopen.
Hopelijk gaat het ons lukken om nieuwe collega’s al een uurtje mee te laten draaien bij of kennis te laten maken met de kinderen.
Zij zullen zich in het nieuwe schooljaar voorstellen in de nieuwsbrief.
We wensen onze nieuwe collega's een goede en inspirerende tijd op de Willibrord en de kinderen fijne nieuwe leerkrachten toe. 

Extra geld ter ondersteuning van de werkdruk 

Net als vorig jaar heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs, speciaal om de werkdruk te verlagen. In het MT hebben we goed nagedacht hoe we dit geld in willen zetten, dit is daarna besproken met de PMR.
In het kader van dit extra geld gaat Mirjam (leerkracht van groep 3), net zoals afgelopen jaar, alle groepen aandachtstraining geven. Ook kunnen we een dag extra de verrijkingsgroep formeren en kunnen de leerkrachten af en toe vrijgesteld worden van lesgevende taken om administratie te doen.
Het resterende geld gebruiken we om ondersteuning te geven aan onze grote groep 8.
We hebben namelijk budget om 15 groepen te formeren gezien ons huidige leerlingenaantal. 

Groepsindeling groep 3 

De indeling van de groepen 3 is nog niet helemaal bekend. Deze wordt hopelijk volgende week gecommuniceerd naar de ouders van de kinderen van groep 3.
Heel zorgvuldig hebben we deze indelingen gemaakt in samenwerking met leerkrachten uit de bouw, Helene (de intern begeleider) en Jolanda Witlox (de adjunct van de onderbouw). Hierbij is rekening gehouden met de verdeling jongen-meisje, met de extra ondersteuning die elke kind nodig heeft en met vrienden en vriendinnen. Wij menen dat met deskundigheid een gebalanceerde verdeling is gemaakt. Gevonden voorwerpen Beste ouders, hierbij een aantal foto’s met gevonden voorwerpen. Ze liggen op het podium binnen. Zouden jullie je kind kunnen vragen om hier naar te kijken en eventueel mee naar huis te nemen. 

Gevonden voorwerpen 

Beste ouders, een aantal gevonden voorwerpen liggen op het podium binnen. Zouden jullie je kind kunnen vragen om hier naar te kijken en eventueel mee naar huis te nemen. 

Vakanties en studiedagen 2020-2021


Eerste dag
​Laatste dag
Herfstvakantie 
​12-10-2020
​16-10-2020
Studieweek 
​19-10-2020
​23-10-2020
Kerstvakantie 
​21-12-2020
​01-01-2021
Voorjaarsvakantie 
​22-02-2021
​26-02-2021
Studieweek 
​01-03-2021
​05-03-2021
​Studiedag ASKO
​01-04-2021
Paasvakantie
​02-04-2021
​05-04-2021
Koningsdag 
​27-04-2021

​Meivakantie (incl hemelvaart)
​03-05-2021
​14-05-2021
Pinksteren 
​24-05-2021

Studietweedaagse 
​17-06-2021
​18-06-2021
Zomervakantie 
​12-07-2021
​20-08-2021

                       


Foto's

Video's

Meer informatie