Nieuwsbrief 9 november 2016

 • Gemaakt op: 9-11-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​DE TUIN

Uitnodiging 11 november 2016 opening groen schoolplein
Het is wel een officieel momentje waard: de opening van het groene schoolplein van de Willibrordschool op 11 november van 12:30 tot 13:00 uur. De openingshandeling (het planten van de laatste boom van de fruitboomgaard) doet wethouder Choho van Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen samen met een leerling. 

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en op ontdekking te gaan op het groene schoolplein. 

Afgelopen weken heeft zich op het achterplein een metamorfose voltrokken: van grijs stenig plein naar een groene plek waar spelen in en ontdekken en beleven van de natuur en natuuronderwijs de hoofdrol krijgen. En dat alles mogelijk gemaakt door de Groengelden van de gemeente Amsterdam en een bijdrage vanuit de ASKO-koepel waar de Willibrordschool onder valt.   
 
Waarom een groener schoolplein?
Een groen schoolplein stimuleert kinderen om gevarieerd en creatief te spelen. Het biedt kinderen dagelijks de kans van dichtbij de natuur te beleven zoals bloeiende planten en struiken, al het eetbaars dat groeit, vogels en allerlei kleine beestjes en insecten en de wisseling van seizoenen. Hierdoor groeit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de natuur. Ook spelen kinderen beter samen door de variëteit op het schoolplein. Spelen in het groen daagt uit om dagelijks meer te bewegen. Kortom een groen plein stimuleert de ontwikkeling op motorisch, cognitief, creatief en sociaal gebied. En natuurlijk: een groen schoolplein draagt bij aan het behoud en versterking van biodiversiteit.
 
Wat biedt het groene plein? 
Er komen verrijdbare moestuinbakken waar weer volop met de seizoenen gezaaid en geoogst kan worden. Een compostplek voor nieuwe vruchtbare grond. Bomen en struiken waar vogels en vlinders op af komen en de seizoenen goed zichtbaar zijn. Een ontdekplek met aantrekkingskracht op kleine beestjes, speciaal voor bijen. Ook komt er een mini fruitboomgaard en een fruithaag waarvan te snoepen valt. Qua spelen kan er geschommeld, geklimd, gevoetbald en gefietst worden. Ook komt er een waterbaan. Een tunnel van levende wilgentenen biedt een hele mooie plek voor verstoppen en ander spel.  
Het plein wordt ook een plek waar buurtbewoners hun GFT-afval kunnen brengen. Op deze manier komt er ook weer rijke compost voor de moestuin. 

 
Leren over de natuur  
Op een groen schoolplein gaan kinderen zelf op zoek naar beestjes en natuurlijke materialen en leren zorg te dragen voor de natuur. Het ontdekken en de opgewekte nieuwsgierigheid is de trigger voor natuureducatie. Te leren (begrijpen en inzicht krijgen) over de natuur (biodiversiteit, beestjes, geuren, kleuren, groei van planten en voedsel). En hiervoor komt er een prachtig buitenlokaal, een plek waar lessen, workshops en trainingen in de buitenlucht gegeven kunnen worden. Samen met het ANMEC en Fruit voor Schools worden hier lessen gegeven over allerlei onderwerpen die met natuur te maken hebben. En de juffen en meesters krijgen hierin ook trainingen. 
 
Belangrijke data
 • 22 december Kerstdiner: van 6 tot 7 uur 
 • 22 december tijdens het Kerstdiner een aangeklede borrel voor alle ouders

 
Gym
Maandag 7 november hebben de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 kennis gemaakt met korfbal. De leerlingen die interesse hebben in deze sport kunnen elke maandag komen trainen van half 4 tot half 5 in de gymzaal van de Montessorischool Steigereiland. De eerste kennismaking is gratis, vervolgens kost het 2 euro per training.  


 
Fout Parkeren
We merken het op school, de hoeveelheid ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen neemt weer toe. Het brengt helaas weer erg veel parkeeroverlast met zich mee, met name in de ochtend en
op woensdagmiddag staan de straten vol met auto’s. We willen u nogmaals eraan herinneren dat stilstaan en parkeren op de straten rondom school niet is toegestaan!

 
We hebben hierover afspraken met elkaar gemaakt, het maakt fietsen en oversteken voor
de kinderen een stuk veiliger als de straat leeg is en kinderen daardoor goed overzicht
hebben op het verkeer dat eraan komt.

 
We willen u dringend verzoeken u aan deze regels te houden, we zullen ook de politie
vragen om te komen handhaven, u riskeert dus ook een boete als u desondanks uw auto
“even” neerzet.

 
Namens de verkeersouders,
Astrid de Jong, Annemarie Smit

 
Stepjes en Fietsen
Regelmatig blijven er stepjes en fietsjes achter in het halletje van de school. 
Zouden jullie ouders willen proberen om de fietsen en stepjes mee naar huis te nemen? 
We kunnen ze niet allemaal kwijt hier en ze staan in de hal echt in de weg tijdens schooltijd.
 
Sinterklaasfeest op de Willibrord
Wij hebben op school al sinds een jaar of 2 roetveegpieten. 
De gemeente Amsterdam heeft besloten om bij de intocht ook de roetveegpieten te laten komen.
Fijn om dit te horen.

 

​Uitnodiging opening schoolplein, gym & Sinterklaasfeest.​​​​​​​

Foto's

Video's

Meer informatie