nieuwsbrief 5 juni 2019

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Frank Seljee
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Studieweek

Terwijl de kinderen mogen genieten van een week vakantie, zullen wij als team een mooie studieweek tegemoet gaan. Wat gaan we allemaal doen? Onder begeleiding van een externe gaan we het met elkaar hebben over de visie van de school. Met zoveel nieuwe leerkrachten is het goed om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Gaan we aan de slag met onze onderwijsplannen en analyseren we de ontwikkeling van kinderen. Ook worden de verslagen voor de kinderen geschreven en bereiden we de overdracht voor de nieuwe leerkracht voor. Natuurlijk doen we deze week ook aan teambuilding door met elkaar o.a. een sportactiviteit te doen.

Eindgesprekken

In de week van 24 juni zijn de eindgesprekken met ouder en kind. De gesprekken zijn van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur. Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig.
Via Parro kunnen jullie je intekenen. Vanaf woensdag kan er voor ouders met meerdere kinderen ingetekend worden, vanaf vrijdag voor de rest. Het doel van de eindgesprekken is terugblikken op afgelopen jaar. Waarin ben je gegroeid? Waar heb je aan gewerkt en wat moet de nieuwe leerkracht over je weten?

Te laat komen

Beste ouders,
De laatste tijd merken dat een aantal ouders het nog niet redt om op tijd te komen.
We zien dat dit voor meerdere partijen vervelend is. Voor de kinderen die te laat komen is het vervelend om later in te vallen in de groep, maar ook voor de kinderen die er al zijn en de leerkrachten is het vervelend als er steeds onderbreking plaatsvindt door binnenkomen van leerlingen die te laat zijn.

De school start om 8:30 uur. Dit houdt in dat op dit tijdstip de leerkracht start met de lessen en bijvoorbeeld instructie geeft. Starten om 8:30 uur betekent dan ook dat je als kind dan in de klas bent en de dingen die je bij binnenkomst doet, je jas ophangen, eten en drinken uit de tas en dergelijke al gedaan moet hebben.
Daarnaast betekent veel te laat komen ook verlies van onderwijstijd.

De afspraken die we rondom het verzuim hebben zijn als volgt:

Aan het eind van elke maand wordt het verzuim bekeken door de leerkracht en zullen er acties volgen als blijkt dat leerlingen te vaak worden gemeld.

De volgende acties kunnen ondernomen worden:
 • 3x te laat? Leerkracht neemt contact op met ouders
 • 6x te laat? Brief mee vanuit het MT, met een uitnodiging voor gesprek
 • 9x te laat? Leerplichtambtenaar wordt gevraagd de ouders op te roepen

Wanneer u een brief meegekregen heeft vanuit de directie en de volgende maand wederom veel verzuim plaatsvindt, zullen we contact opnemen met de leerplicht ongeacht of het verzuim dan op 9 keer staat of niet.
Daarbij voelen wij dat in de overgang naar het voortgezet onderwijs we de kinderen van groep 7 en 8 hier ook een grote mate van eigen verantwoordelijkheid mogen geven.
Wanneer kinderen uit de groepen 6 t/m 8 binnen 10 weken 3 keer te laat zijn geweest, zullen ze zich om 8 uur moeten melden bij de leerkracht.
De komende weken die ons nog resten op school willen we hiermee alvast een start maken om het vanaf volgend schooljaar in te voeren.

Tot slot nog een reminder. 

In een eerdere nieuwsbrief heeft een uitgebreid stuk gestaan over het op tijd naar bed gaan en wat we aan effecten op school merken als kinderen te laat gaan slapen. O.a. hangerig zijn, gevoeliger voor conflicten, niet willen/kunnen werken. Graag de vraag om hier rekening mee te houden, hartelijk dank!

Oost is mooi! Oost is kleurrijk! Oost bruist! Juist vanwege onze diversiteit!
Dat mogen we best wat vaker vieren! Dus dat gaan we doen!

Naast het jaarlijkse Pride Oost festival in de Indische Buurt, organiseert Alle Kleuren Oost dit jaar ook een PrePride feest op het mooie IJburg.
Met de buurt, in de buurt en voor de buurt (en voor iedereen van buiten de buurt natuurlijk. Voor één avond toveren we het Joris Ivensplein om tot een kleurrijke woonkamer waar we met elkaar genieten van muziek, spel, heerlijk eten, mode en van de bijzondere ontmoetingen met elkaar.

Met optredens van onder andere Nafthaly Ramona, Wasim Arslan, David Engelhard, de jonge talenten van Dynamo en de Kids van Amsterdam Oost.

12 juni, van 17.00 tot 21.00 uur op het Joris Ivensplein.
Mis dit niet!


Foto's

Video's

Meer informatie