Diverse contactmomenten

Op de Willibrord vinden we het belangrijk om regelmatig contact met de ouders te hebben. Onderstaand alle contactmomenten op een rijtje.

 Informatieochtenden
Voor ouders die overwegen hun kind in te schrijven op de Willibrord worden regelmatig informatieochtenden georganiseerd (van 09.00 – 11.30) De data van de ochtenden zijn:

 • 14 november 2018
 • 9 januari 2019
 • 6 februari 2019
 • 20 maart 2019
 • 15 mei 2019

 
Informatieochtend Startende Ouders
Drie keer per jaar is er een informatieochtend voor ‘startende ouders’. Als je gaat starten op school krijg je tijdens deze bijeenkomst alle informatie over de school en tevens kun je kennis maken met andere nieuwe ouders op school. 

 
Ouderochtend voor ouders van de Willibrord
De Willibrord organiseert ook ouderochtenden. Deze vinden twee-maandelijks plaats op de woensdagochtend. Deze ochtenden zijn bedoeld om ons onderwijs inhoudelijk te belichten. De ochtenden hebben een thema en het doel is om informatie over dit specifieke thema te geven, vragen te beantwoorden, maar ook om informatie te halen bij de ouders. Communicatie over de onderwerpen gaan via de nieuwsbrief.

Hieronder een overzicht van de data. Tijd: 08.30 – 09.30 uur:
 • 28 november 2018
 • 20 maart 2019
 • 15 mei 2019
Opgeven voor deze ochtend het handigst door even binnen te lopen bij Rebecca, maar via de mail mag het ook: willibrord.info@askoscholen.nl
 ​

Ouderavond
In het begin van het jaar organiseren we een ouderavond. Deze is om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en specifieke zaken te bespreken die van belang zijn voor het komende jaar. Een keer in de twee jaar organiseren we een ouderavond in het kader van de vreedzame school.  

 
Persoonlijk Ontwikkelingsverslag (POV)
Er zijn vaste momenten per jaar waarop gesproken wordt over de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij schriftelijk in een Persoonlijk Ontwikkelingsverslag (POV) en/of mondeling in een Stand van zakengesprek.
 
 • September startgesprek ouder/leerkrach/leerling
 • November: Stand van zakengesprek
 • Februari: 1e verslag en 10-minutengesprek
 • April: Stand van zakengesprek op verzoek (leerkracht of ouder)
 • Juni:2e verslag en gesprek op verzoek (leerkracht of ouder)

Voor de groepen 7 en 8 zijn nog extra gesprekken in verband met de entreetoets en
de eindtoets van het Cito.

Het is altijd mogelijk om een extra afspraak te maken met de leerkracht. Het initiatief kan zowel bij de leerkracht als bij de ouder liggen. Er kan ook aanleiding zijn om de ontwikkeling van het kind te bespreken met een derde, zoals de Intern begeleider. U kunt ook een afspraak maken met iemand van het managementteam (MT).