Diverse contactmomenten

Ouderavond
In het begin van het jaar organiseren we een ouderavond. Deze is om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en specifieke zaken te bespreken die van belang zijn voor het komende jaar. Een keer in de twee jaar organiseren we een ouderavond in het kader van de vreedzame school.  

 
Persoonlijk Ontwikkelingsverslag (POV)
Er zijn vaste momenten per jaar waarop gesproken wordt over de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij schriftelijk in een Persoonlijk Ontwikkelingsverslag (POV) en/of mondeling in een Stand van zakengesprek.
 
  • September startgesprek ouder/leerkrach/leerling
  • November: Stand van zakengesprek
  • Februari: 1e verslag en 10-minutengesprek
  • April: Stand van zakengesprek op verzoek (leerkracht of ouder)
  • Juni:2e verslag en gesprek op verzoek (leerkracht of ouder)

Voor de groepen 7 en 8 zijn nog extra gesprekken in verband met de entreetoets en
de eindtoets van het Cito.

Het is altijd mogelijk om een extra afspraak te maken met de leerkracht. Het initiatief kan zowel bij de leerkracht als bij de ouder liggen. Er kan ook aanleiding zijn om de ontwikkeling van het kind te bespreken met een derde, zoals de Intern begeleider. U kunt ook een afspraak maken met iemand van het managementteam (MT).