Aansprakelijkheid

​​Het ASKO-bestuur heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een eigendomsverzekering voor personeel, kinderen en vrijwilligers afgesloten. 

Aansprakelijkheidsverzekering
De wettelijke aansprakelijkheid van onze personeelsleden tijdens de uitoefening van hun functie is verzekerd via de school.
 
Schoolongevallenverzekering
De schoolongevallenverzekering betreft een verzekering die tot uitkering komt indien een personeelslid of leerling tijdens schooltijd óf door school georganiseerde activiteiten óf bij het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom als gevolg van een ongeval komt te overlijden of te maken krijgt met blijvende invaliditeit.
Tevens is er een secundaire dekking voor geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp.
 
Eigendommenverzekering
Deze verzekering biedt, onder meer, dekking voor schade aan het casco van een motorrijtuig (bij een WA-verzekering) of bonus/malus verlies ( bij een allrisk dekking) indien het personeel of vrijwilligers met hun eigen auto dienstritten verzorgen in opdracht van de school.