Inspectie

​Ond​erwijsinspectie

In januari 2015 was de onderwijsinspectie voor het laatst bij ons op bezoek. Er zijn groepen bezocht en gesprekken gevoerd met medewerkers, ouders, MR en kinderen. En er is in de beleidsstukken van de school en in onze leerlingendossiers gekeken. Naar aanleiding van dit laatste bezoek kregen wij een mooi rapport. Voorlopig hoeven wij de inspectie alleen op de hoogte te houden van de vorderingen op school en zijn bezoeken niet nodig.

 
Op de site van de onderwijsinspectie kunt u dit rapport lezen en oudere rapporten inzien of gegevens van andere scholen opvragen.