Privacy

​​​De Willibrord verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht. Wij hanteren het model: Privacy reglement primair onderwijs.


Op school worden regelmatig foto’s gemaakt, een deel hiervan wordt op onze site gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind of heeft u vragen of opmerkingen in relatie tot privacy, dan kunt u dat bij de directie aangeven.