Op tijd naar school

​​Schooltijden

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 tot 14.30 uur.
  • Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur
Vijftien minuten voordat de school begint gaat de deur open. Kinderen die te laat komen storen erg en missen veel. Kom dus op tijd is het motto! Indien een leerling regelmatig te laat komt, ontvangen de ouders/ verzorgers een brief vanuit school en worden uitgenodigd voor een gesprek.

 
Tussenschoolse opvang
Onze Grote Pauze organiseren we zelf. De kinderen eten samen met de leerkracht en spelen onder begeleiding van gekwalificeerde overblijfkrachten een half uur buiten. We streven ernaar dat alle kinderen deelnemen aan de Grote Pauze. De betaling hiervan gaat via Club Collect. Meer informatie is te vinden onder het kopje 'Grote Pauze'.