Op tijd naar school

​​Schooltijden

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 tot 14.30 uur.
  • Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur
Vijftien minuten voordat de school begint gaat de deur open. We zijn heel blij dat bijna iedereen op tijd binnen is. de les kan dan gewoon om half 9 beginnen. Mocht een kind regelematig te laat komen, ontvangen de ouders/ verzorgers een brief vanuit school en worden uitgenodigd voor een gesprek.

 
Tussenschoolse opvang
Onze Grote Pauze organiseren we zelf. De kinderen eten samen met de leerkracht en spelen onder begeleiding van gekwalificeerde overblijfkrachten een half uur buiten. We streven ernaar dat alle kinderen deelnemen aan de Grote Pauze. De betaling hiervan gaat via de Parro. Onder het kopje 'Grote Pauze' is hier meer over te vinden.