Ziekmelden & verlof


Als uw kind ziek is, kunt u dat aan ons doorgeven van 8.00 tot 8.15 uur op nummer 020-3981540.

 
Kort verzuim
Wij verzoeken u bezoeken aan de dokter, tandarts of specialist zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Mocht dit niet lukken geeft u dan van te voren aan bij de leerkracht wanneer het verzuim plaatsvindt. Of haal een formulier bij de administratie.

 
Leerplicht
Vanaf 5 jaar is ieder kind in Nederland leerplichtig. Dit betekent dat uw kind tijdens schooltijden aanwezig moet zijn op een school. In het geval dat uw kind 3 dagen of langer ongeoorloofd afwezig is melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Als we dat niet doen riskeren we als school een boete. Bij ongeoorloofd afwezigheid kan de leerplichtambtenaar de ouders een boete opleggen.

 
Kinderen vanaf 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar mogen al wel naar school. U bent dus niet verplicht uw kind naar school te sturen. Toch vragen wij u om niet te snel uw kind thuis te houden, omdat het dan belangrijke zaken mist.​

 
Verlof
Het is slechts in enkele omstandigheden mogelijk om verlof te vragen voor uw kind. Denk hierbij aan omstandigheden zoals het bijwonen van een bruiloft van een naast familielid of een begrafenis of een extra dag vrij i.v.m. het 25-jarig huwelijksfeest van een opa of oma. 
Vakantieverlof is nooit mogelijk, alleen in het geval van seizoen werkers (campinghouders, strandtenteigenaren).

 
Als het om een verlofperiode tot 10 dagen gaat besluit de directie over het verlof. Als het om een langere periode gaat dan moet de leerplichtambtenaar daarover besluiten. U kunt dan zelf vooraf contact opnemen met de leerplichtambtenaar via het telefoonnummer 020-2518070, of via de website van Bureau Leerplicht Plus.

 
Voor langdurig verlof kunt u onderstaand ‘Aanvraagformulier verlof wegens bijzondere omstandigheden’ downloaden, invullen en inleveren bij de administratie. De directie zal het formulier opsturen naar de leerplichtambtenaar.

 
Download het aanvraagformulier