Bestuur

​​​​​De Willibrord valt onder de ASKO (Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs). De ASKO heeft dertig basisscholen in Amsterdam onder haar verantwoordelijkheid. De ASKO vormt het bevoegd gezag en treedt op als werkgever, uitvoerder en bewaker van het overheidsbeleid.

​Het bestuur onderhoudt contact met de scholen via regiomanagers. In deze bovenschoolse managementstructuur blijft de schooldirectie wel volledig autonoom en is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen de school. De schooldirecties van de ASKO vergaderen regelmatig gezamenlijk en proberen elkaar op die wijze te ondersteunen en kennis uit te wisselen. Ook zijn er gezamenlijke studiedagen.

 
Meer informatie is te vinden in onze schoo​lgids en op de website van de AS​KO.