Bestuur

De Willibrord is onderdeel van de ASKO, de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs.
De ASKO is  de grootste organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstreken. Dagelijks zetten circa  900 professionals zich in voor ruim 9.300 leerlingen op 33 scholen. Met de slogan ‘De ASKO verbindt met aandacht & ambitie’ drukken wij uit dat wij in verbondenheid met elkaar, ons personeel, onze ouders en onze samenwerkingspartners, kwalitatief goed onderwijs verzorgen.​​

Postadres: Postbus 87591, 1080 JN Amsterdam
T: 020-3013888
F: 020-3013860 

Meer informatie is te vinden in onze schoo​lgids en op de website van de AS​KO.