De grote pauze

 

Op onze school werken we met een vorm van continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen in principe de hele dag op school blijven, maar wel naar huis kunnen als ouders, kinderen of school hiervoor kiest.

Hoe is de pauze geregeld op de Willibrord?
De kinderen eten hun van huis meegebrachte lunch samen met de leerkracht in hun eigen klas. Dit kwartier valt onder de leertijd. De leerkracht kan deze lestijd op uiteenlopende wijze invullen. Wisselend en afhankelijk van het leerjaar, zal bijvoorbeeld interactief worden voorgelezen, kan een kringgesprek plaatsvinden, maar kan ook een aflevering van het jeugdjournaal bekeken worden.

Voor of na het kwartier lunchen, afhankelijk van het rooster, spelen de kinderen een half uur buiten. Dit gebeurt onder het toeziend oog van onze eigen pleinwachten. Veiligheid en plezier voor alle kinderen staan hierbij voorop. Onze pleinwachten zien erop toe dat dezelfde regels worden nageleefd die wij hier op school altijd hanteren.

Betaling Tussenschoolse Opvang—De grote pauze
De betaling voor De Grote Pauze gaan we met ingang van dit jaar via Club Collect innen. Vanzelf krijgen alle ouders een verzoek om betaling. Het bedrag voor een jaar is € 145,00 per kind zijn. U krijgt hierover vanzelf een mail van Club Collect. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Dit wijst zich vanzelf in de link die Club Collect stuurt.

Wie zijn onze pleinwachten?
In principe kan iedereen zich aanmelden om pleinwacht op de Willibrord te worden, maar we hebben wel een aantal voorwaarden geformuleerd. Eén van die voorwaarden is dat de pleinwachten ervaring hebben met het werken met kinderen en/of een didactische opleiding hebben gevolgd.

Een aantal van onze TSO medewerkers werkt ook bij de naschoolse opvang. We hebben inmiddels een vast en hecht team. De kinderen zien daardoor vrijwel altijd hun vaste juffen buiten voor hen klaar staan.

Hoe betalen we de Grote Pauze?​
De bijdrage die wij vragen is wettelijk niet verplicht, maar als school hebben we na uitgebreid onderzoek voor deze oplossing gekozen, omdat we hiermee zoveel meer rust en continuïteit in de school kunnen waarborgen. Mocht u er voor kiezen de bijdrage niet te betalen, dan kan uw zoon of dochter niet deelnemen aan het halfuur buitenspelen. Wij vragen u dan het kind voor dit half uur op te halen. Wij willen hier benadrukken dat wij dat niet wenselijk vinden en hopen ook dat u de voordelen van het gezamenlijk overblijven ziet.

Mocht u in aanmerking willen komen voor een betalingsregeling dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van school: 020-3981540.