Medezeggenschapsraad

​​​​​​​​​​De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan van ouders en leerkrachten.​

Vragen aan de MR? mail naar willibrord.mr@askoscholen.nl
 
Wat doet de MR?
Voor ouders is de MR hét orgaan om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Voor belangrijke beslissingen zal de directeur van de school eerst de ouders en het team raadplegen. Dit moet gebeuren via de MR, zo staat in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).

 In de MR komen zaken aan de orde als: de organisatie van de school, de vakantieregeling, de groepsindeling en financiën. De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht. De MR wil samen de school verder vorm geven, samen optrekken, samen kijken naar veranderingen, beleid en ontwikkeling. De MR wil een steun in de rug zijn voor de directie en team en speelt daarbij ook een kritische rol.

 De medezeggenschapsraad van de Willibrord vergadert ca. acht keer per jaar. Directeur Ellen Scheermeijer is bij de MR vergaderingen aanwezig als adviseur.

 Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

 Oudergeleding:
  • Markus Beunk
  • Judith Schoemaker​
  • Eugene van Stekelenburg
 Leerkrachtgeleding
  • Hélène Steijn, intern begeleider
  • Joyce Smeeing

Marcus Beunk: Mijn naam is Markus Beunk en ik ben de vader van Zora en Rufus die respectievelijk in groep 3 en in groep 6 van de Willibrord zitten. Na een ommezwaai ben ik sinds 2010 werkzaam in het primair onderwijs. Naast groepsleerkracht ben ik de ICT-coördinator van de WSV in de Watergraafsmeer. Ook maak ik deel uit van de personeelsgeleding binnen de MR van de WSV. Behalve ervaring binnen het Amsterdamse basisonderwijs, breng ik dus ervaring in medezeggenschap mee. Door deze combinatie denk ik goed in staat te zijn de juiste vragen te stellen namens de ouders van de Willibrord.

Judith Schoemaker: Ik ben Judith Schoemaker. Moeder van Milot (groep 8) en Thomas (groep 6) getrouwd met Rokus. In augustus 2017 zijn wij vanuit de Jordaan verhuisd naar IJburg. Een van de veranderingen was een nieuwe school. Om daar meer betrokken bij te zijn en een bijdrage te leveren heb ik mijn interesse laten blijken voor de MR. Na een spannende verkiezing ben ik lid geworden.Mijn achtergrond van advocaat-mediator en mijn werkzaamheden als docent Recht aan de Hogeschool van Amsterdam komen goed van pas. 

Tot ziens op school! 

Eugene van Stekelenburg: tekst volgt

Hélène Steijn: tekst volgt


Joyce Smeeing:
Ik ben Joyce Smeeing.
Na 8 jaar op de Mgr. Bekkersschool in Amsterdam-Noord gewerkt te hebben, werk ik sinds januari 2016 met veel plezier op de Willibrordschool. Het eerste half jaar heb ik de instroomgroep samen met juf Roxane gedraaid en daarna heb ik een eigen kleuterklas gekregen. 
Werken met kleuters is geweldig. Zij zijn enthousiast, leergierig en zitten vol energie. 
Iedere dag is anders! Ik geef dan ook met veel plezier les aan groep 1/2.
Ik ben door de directie gevraagd om als leerkracht van de onderbouw de MR te versterken.
Ik vind het belangrijk om te weten wat er zich afspeelt binnen de school, mee te denken en ik kan belangrijke punten namens de onderbouw inbrengen.
Groeten Joyce

Recente notulen
De meest recente MR notulen kunt u hier downloaden. Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Dan kunt u ons altijd mailen: willibrord.mr@askoscholen.nl