Medezeggenschapsraad

​​​​​​​​​​De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan van ouders en leerkrachten.​

Vragen aan de MR? mail naar willibrord.mr@askoscholen.nl

 
Wat doet de MR?
Voor ouders is de MR hét orgaan om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Voor belangrijke beslissingen zal de directeur van de school eerst de ouders en het team raadplegen. Dit moet gebeuren via de MR, zo staat in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).

 
In de MR komen zaken aan de orde als: de organisatie van de school, de vakantieregeling, de groepsindeling en financiën. De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht. De MR wil samen de school verder vorm geven, samen optrekken, samen kijken naar veranderingen, beleid en ontwikkeling. De MR wil een steun in de rug zijn voor de directie en team en speelt daarbij ook een kritische rol.

 
De medezeggenschapsraad van de Willibrord vergadert ca. acht keer per jaar. Directeur Ellen Scheermeijer is bij de MR vergaderingen aanwezig als adviseur.

 
Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

 
Oudergeleding:
  • Markus Beunk
  • Judith Schoemaker​
 
Leerkrachtgeleding
  • Hélène Steijn, intern begeleider
  • Yolande Bormans, leerkracht groep 8b
  • Joyce Smeeing


Marcus Beunk. Mijn naam is Markus Beunk en ik ben de vader van Zora en Rufus die respectievelijk in groep 3 en in groep 6 van de Willibrord zitten. Na een ommezwaai ben ik sinds 2010 werkzaam in het primair onderwijs. Naast groepsleerkracht ben ik de ICT-coördinator van de WSV in de Watergraafsmeer. Ook maak ik deel uit van de personeelsgeleding binnen de MR van de WSV. Behalve ervaring binnen het Amsterdamse basisonderwijs, breng ik dus ervaring in medezeggenschap mee. Door deze combinatie denk ik goed in staat te zijn de juiste vragen te stellen namens de ouders van de Willibrord.

Judith Schoemaker

Hélène Steijn

Yolande BormansRecente notulen
De meest recente MR notulen kunt u hier downloaden. 
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Dan kunt u ons altijd mailen: willibrord.mr@askoscholen.nl