Voor- en Naschoolse opvang

Naschoolse opvang binnen ons gebouw
Partou BSO biedt naschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 6 jaar en is gevestigd in het schoolgebouw van de Willibrord. Ze hebben twee grote lokalen en maken tevens gebruik van de buitenspeelplaats en de theaterzaal.
Partou BSO bestaat uit twee groepen van maximaal 20 kinderen per dag per groep onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers. Tijdens de opvang kunnen kinderen deelnemen aan naschoolse activiteiten en cursussen of zich vermaken in een van de vele speelhoeken.

De groepen zijn verticaal ingedeeld. Er wordt nauw samengewerkt tussen de groepen onderling en met andere buitenschoolse locaties van Partou op IJburg. Hierdoor kunnen kinderen gemakkelijk van de ene naar de andere groep en gaan ze regelmatig met veel plezier op visite ‘bij de buren’.

Loop gerust eens binnen of maak een afspraak voor een uitgebreide rondleiding. Meer informatie over Partou BSO vindt u op www.partou.nl

Naschoolse opvang buiten ons gebouw
IJburg kent meerdere organisaties die Naschoolse opvang aanbieden. Alle organisaties komen de kinderen gewoon bij de school afhalen. Enkele voorbeelden zijn o.a.: Small Society, Kindervilla, Unikidz,, BSO ’t eilandje en De kleine Wereld.

Opvang tijdens studiedagen

S.E. Dag – dé leukste evenementen op studiedagen
Sinds kort werkt de Willibrord samen met de S.E. Dag. Meestal zijn basisscholen dicht tijdens studiedagen en de leerlingen vrij. S.E. Dag (Studie Evenementen Dag) organiseert op deze dagen een leuke en leerzame evenementen dag op school, waar ouders hun kind(eren) voor kunnen opgeven. Dat zijn twee vliegen in een klap: ouders brengen hun kinderen tijdens studiedagen gewoon naar school én de kinderen hebben een te gekke dag! Meer informatie? Kijk eens op de website www.sedag.nl.

 
Opgeven kan altijd via school of via de website. Klik hier voor een inschrijfformulier Inschrijfformulier-Willibrord.pdf, deze kun je inleveren op school.

 
Verlengde schooldag
Verlengde schooldag activiteiten
Op de Willibrord streven we er naar dat iedereen op school het beste uit zichzelf haalt en gaan we er van uit dat iedereen over talenten beschikt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen deze talenten kunnen ontwikkelen. Sinds een aantal jaar bieden we kinderen hier op school daarom naschoolse activiteiten aan.

Leerlingen van onze school kunnen na schooltijd aan verschillende activiteiten meedoen zoals: drama, dansexpressie en textiele werkvormen De activiteiten vinden plaats in de school. Ze beginnen vlak na schooltijd en duren ongeveer een uur. De ouders betalen hier een kleine bijdrage voor.

 
Via de nieuwsbrief worden de ouders en kinderen geïnformeerd. Kinderen kunnen zich daarna inschrijven.

Een activiteit wordt wekelijks gegeven gedurende een periode van ongeveer 6 à 8 weken.

Voorschoolse opvang binnen ons gebouw

Sinds het schooljaar 2019-2020 verzorgt Partou in haar eigen groepsruimte binnen de school ook opvang vóór schooltijd (VSO; voorschoolse opvang).

Tijdens schoolweken wordt vier dagen per week van 7:30 tot 8:30 uur VSO aangeboden. Let op: op woensdagen is er géén VSO. 
De kinderen worden ontvangen met een lekker ontbijtje en ze worden door de pedagogisch medewerker op tijd naar hun klas gebracht.
 

Welkom bij de Peuteropvang van Partou!

In onze sfeervolle kinderopvang aan de Zwanebloemlaan 170 bieden wij peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Hier krijgen peuters alle ruimte om zich in een veilige en liefdevolle omgeving te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Plezier maken staat hierbij centraal! 

Voorbereiding op de basisschool 
 We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. Bij ons volgen de kinderen het erkende programma startblokken. 

Startblokken 
Met het programma ‘Startblokken’ bieden we de kinderen een combinatie van spelen, ervaren en leren. Zo stimuleren we de peuters in spelontwikkeling door taal en denken uit te lokken. De thema’s waarmee we werken zijn thema’s die betekenisvol zijn voor de kinderen. De activiteiten worden door de pedagogisch medewerkers bedacht. Deze spelactiviteiten lokken interesse, enthousiaste en actieve betrokkenheid van de kinderen uit, waardoor de continue ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Startblokken is bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar.

Samenwerking 
Wij werken nauw samen met basisschool De Willibrord om de doorgaande lijn te stimuleren doen wij het volgende:
  • Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats. Een groepje peuters mag een kijkje nemen in de kleuterklassen en een aantal kleuters mag op de voorschool meedraaien. Gezocht wordt naar momenten waarop de kleuters een rol kunnen hebben bij het thematiseren en omgekeerd.
  • Wij proberen thema’s op elkaar af te stemmen.
  • Wij proberen samen gezamenlijk feesten te vieren zoals het sinterklaas en kerstfeest.

Openingstijden
 
In de schoolweken is de peuterschool geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur. Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen zijn wij gesloten. 

Ons team 
Onze medewerkers zijn vve getraind en hebben een taaltest afgerond. Zo kunnen zijde peuters naar ontwikkelingsbehoeften verschillende activiteiten en begeleiding aanbieden. We werken in kleine groepen, zodat we ieder kind veel persoonlijke aandacht kunnen geven. Uw kind heeft bij ons een eigen, vaste groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Fijn en vertrouwd!

Nieuwsgierig geworden? 
Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens of bel met onze afdeling klantenservice via 
 088 235 75 00 of neem een kijkje op de website via de link: 
https://www.partou.nl/kinderopvang-noord-holland/amsterdam/ijburg/zwanebloemlaanbso 
of
https://www.partou.nl/kinderopvang/amsterdam/peuteropvang-zwanebloemlaan-170


Meer informatie 
www.partou.nl 
rhimou.achefay@partou.nl 
06-12815590