De Ouderraad

​​De Ouderraad bestaat momenteel uit: Mascha Loomans (penningmeester), Judith Oost Lievense, Angela Holterman, Brechtje Eshuis, Carla Bosch, Mandy Dee-Kersten en Miriam Blok (namens school). Uiteraard zijn we altijd op zoek naar versterking dus als je interesse hebt, meld je aan via het email adres van de OR van de Willibrord: willibrordor@gmail.com.

Wijziging van ouderbijdrage­ inning

Beste ouders en verzorgers, jullie zijn gewend om via Club Collect de bijdragen van de Ouderraad te betalen. Vanaf dit jaar gaan we dat veranderen. We gaan de facturen vanaf dit schooljaar via de Parro-app verzenden. We verwachten dat het ons minder werk oplevert en hopen dat het voor jullie makkelijker en herkenbaarder wordt. 

Omdat de communicatie via Parro direct verloopt, zullen er minder misverstanden ontstaan. Duidelijker en veiliger om de betalingen binnen ons schooldomein te regelen. 

Het bedrag blijft gelijk. € 75,00

Van de Ouderbijdrage gaan onze kinderen op schoolreisje en kamp. Tevens betalen we hiervan de sportdagen, de Sintcadeautjes, viering van de feestdagen, een deel van de laptopkar, thema-gebonden excursies, aanschaf nieuwe speeltoestellen en de inrichting van de tuin. Ook de luizenzakken en bibliotheekboeken worden van de ouderbijdrage betaald. 

Evenementen en activiteiten
Elk jaar worden evenementen georganiseerd zoals het Sinterklaasfeest en de Kerstborrel. Ook hebben wij de leerkrachten verrast met lekkere dingen en een leuke tijdschriftenbon op “De dag van de leerkrachten”.

Willi Parents Team Party
De WPTP in Blijburg is altijd een groot succes​. we gaan proberen dit jaar weer een party te organiseren.

Facebook pagina ouderraad
Om op de hoogte te blijven van de diverse evenementen en activiteiten die er vanuit de ouderraad in samenwerking met school worden georganiseerd kun je ons volgen op Facebook. De Facebook pagina heeft puur een informatief karakter en is niet bedoeld als platform om onderling op elkaar te reageren.