Schoolgids &-plan


Download de Schoolgids 2019-2020

Willibrord Schoolgids 2019-2020.pdf 

Schoolgids
Een belangrijk document op school is de schoolgids. Hierin staat beschreven hoe wij kijken naar het onderwijs en hoe ons onderwijs is georganiseerd en vormgegeven.

​Schoolplan
Wie geïnteresseerd is in een nog uitgebreider stuk over ons schoolbeleid kan het schoolplan lezen. Hierin staan de doelen en plannen voor langere termijn in beschreven.

Download het schoolplan​