Schoolgids &-plan


Download de Schoolgids 2019-2020

Willibrord Schoolgids 2019-2020.pdf 

Schoolgids
Een belangrijk document op school is de schoolgids. Hierin staat beschreven hoe wij kijken naar het onderwijs en hoe ons onderwijs is georganiseerd en vormgegeven.

​Schoolplan
Wie geïnteresseerd is in een nog uitgebreider stuk over ons schoolbeleid kan het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel lezen. Hierin staan de doelen en plannen voor langere termijn in beschreven.

Download het schoolplan​


Download het schoolondersteuningsprofiel