Ondersteuningsteam

​​​Het ondersteuningsteam van de Willibrord coördineert de ondersteuning voor de leerlingen in nauw overleg met de leerkrachten en biedt ondersteuning aan leerkrachten en kinderen. Als een kind bijvoorbeeld achterblijft of vooruit loopt in zijn ontwikkeling kan een aangepast programma samengesteld worden.

Soms is nader onderzoek gewenst. Er kan dan besloten worden om een externe deskundige in te schakelen. De ouders worden hierover geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken bij de stappen in de ondersteuning voor hun kind.

Interne begeleiding
 
Marlou Josephy, Helene Steijn en Elke Kleine Deters zijn de Intern Begeleiders (IB-ers). Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren, coachen en bewaken van de ondersteuning. Zij komen regelmatig in de groepen en begeleiden leerkrachten bij het uitvoeren van de ondersteuning binnen de groep.

In ons ‘Schoolondersteuningsprofiel‘ kan je lezen wat de school als ondersteuning kan bieden.

Overige begeleiding
Marieke Alferink is de Ouder Kind Adviseur. Zij richt zich op de ondersteuningsbehoeften van ouders op het gebied van de opvoeding, thuissituatie en persoonlijke- en materiële vragen. Je kunt haar bereiken op: m.alferink@oktamsterdam.nl of op 06-33315323