Identiteit Willibrord

De Willibrord heeft van oorsprong een katholieke identiteit, maar staat open voor iedereen en alle culturen. Het uitgangspunt is dat kinderen elkaars cultuur en levensbeschouwing leren kennen, waarderen en respecteren. Dit streven wij na door in het onderwijs aandacht te besteden aan levensthema’s als vriendschap, nieuw leven en rouw.

 
Welke feesten vieren wij?
Op de Willibrord wordt Kerstmis en Pasen gevierd, maar is ook aandacht voor godsdienstige feesten en rituelen uit andere culturen. Wij proberen op een eigentijdse manier de betekenis van deze feesten een plaats te geven binnen ons onderwijs.