Kwaliteit

​​Kwaliteit staat voorop

Op de Willibrord zorgen we voor een professionele schoolcultuur. Hiervoor is een professionele schoolleiding nodig die kan beschikken over professionele medewerkers.

 
Om de medewerkers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en begeleiden bij hun taak op school, heeft de Willibrord in de afgelopen jaren veel werk gemaakt van het Integraal Personeel Beleid (IPB) en de Wet Bio. Bij de zorg voor kwaliteit zijn altijd personeel, directie, kinderen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken.

 
Een professionele schoolcultuur
Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, moeten wij gegevens hebben over onze school. Op basis van de gegevens kunnen wij een analyse maken van die onderdelen die goed gaan of extra aandacht behoeven en kunnen wij actiepunten voor de komende jaren bepalen. Om gegevens te krijgen maken we gebruik van diverse instrumenten:
  • Gesprekken met leerkrachten
  • Bordsessies
  • Klassenbezoeken leidinggevende en IB-er
  • Schooltoezicht Inspectie
  • Leerlingvolgsysteem
  • Tevredenheidsonderzoek
  • Evaluaties
Om te bewerkstelligen dat wij op planmatige wijze overleggen en besluiten nemen hanteren wij een overlegstructuur die omschreven staat in ons communicatie plan.

 
Bij het laatste inspectie bezoek hebben wij een compliment gekregen voor de planmatigheid in de aansturing van de school. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op.