Ondersteuning op maat

​​Ondersteuning op maat wil zeggen dat de ontwikkeling van alle leerlingen maximaal wordt gestimuleerd. Ons uitgangspunt is dat wat kinderen al weten en kunnen.

Hoe vindt u onze visie terug in de ondersteuning van de kinderen?
Wanneer een kind speciale onderwijsbehoeften heeft, stemmen we daar het onderwijs op af en bepalen we welke doelen voor het kind mogelijk zijn. Vervolgens bekijken we wat nodig is om deze doelen te bereiken, zowel op pedagogisch- als didactisch gebied. We kijken daarbij naar mogelijkheden van deze kinderen bij deze leerkracht in deze groep met deze ouders. Onze aandacht gaat daarbij uit naar wat wél werkt.

 
De relatie leerkracht, leerling, ouders én de professionaliteit van de leerkracht staan hierbij centraal. De school werkt hierin planmatig en neemt zoveel mogelijk preventieve maatregelen.